Lek na mikroskopowe zapalenie jelita grubego bez refundacji. Znamy powód

Cierpisz na mikroskopowe zapalenie jelita grubego? W ramach leczenia stosujesz lek Cortiment MMX, który zawiera budezonid tzw. substancję o działaniu przeciwzapalnym? To mamy złą wiadomość! Od 1 maja 2021 roku lek ten ze wskazaniem dla tej choroby nie jest już objęty refundacją, a jego cena teraz poszła znaczenie w górę. W związku z tym skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Zdrowia, aby uzyskać informację, dlaczego został usunięty z listy refundowanych leków.

 Lek na mikroskopowe zapalenie jelita grubego bez refundacji. Pytamy Ministerstwo Zdrowia dlaczego!
Autor: Getty Images

Pojawiła się nowa lista leków refundowanych, ale już bez leku przeciwzapalnego Cortiment MMX (budezonid) stosowanego w chorobach układu pokarmowego ze wskazaniem do leczenia mikroskopowego zapalenia jelita grubego (MZJG). Choroba ta najczęściej dotyka osób po 60. roku życia. Zmiany w budowie jelita można uwidocznić tylko pod mikroskopem. Objawy tej przewlekłej idiopatycznej choroby są często niespecyficznie i mogą być oznaką różnych schorzeń. Należą do nich: wodnista biegunka, bóle brzucha, spadek masy ciała oraz wzdęcia.

Niestety, ale od maja 2021 roku cena leku Cortiment MMX (budezonid) wzrosła ponad stukrotnie. Co miesiąc osoby chore na MZJG będą musiały, zamiast 3 zł wydawać w aptece 400 zł na opakowanie tego leku.

Spis treści

  1. Dlaczego Cortiment MMX nie ma na liście leków refundowanych?
  2. Jest szansa, że refundacja dla leku Cortiment MMX zostanie przywrócona?

Dlaczego Cortiment MMX nie ma na liście leków refundowanych?

Postanowiliśmy dowiedzieć się w Ministerstwie Zdrowia, dlaczego leku Cortiment MMX (budezonid) nie ma na tej liście. Uzyskaliśmy wyjaśnienie, że lek ten był refundowany w indukcji remisji u chorych z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego do 30 kwietnia 2021 roku. „Przy czym jest to wskazanie poza-rejestracyjne (off-label), w którym lek został objęty refundacją w trybie art. 40 ustawy o refundacji po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego oraz Rady Przejrzystości. W związku z zarejestrowaniem tego wskazania i wpisaniem go do Charakterystyki Produktu Leczniczego refundacja zakończy się w tym trybie” - doprecyzował Jarosław Rybarczyk, główny specjalista w Biurze Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Co zatem się okazuje? Lek Cortiment MMX (budezonid) został jedynie pozbawiony refundacji w leczeniu mikroskopowego zapalenia jelita grubego. Pozostałe wskazania w przypadku aktywnej postaci (z łagodnej do umiarkowanej) wrzodziejącego zapalenia jelita grubego czy choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego do stosowania tego leku obowiązują i co ciekawe, są nadal refundowane.

Oficjalnie nawet wskazano, że lek Cortiment MMX (budezonid) może być stosowany przy MZJG, ale pacjenci muszą zapłacić pełną cenę. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od Jarosława Rybarczyka, wynika, że „do resortu zdrowia został złożony wniosek refundacyjny dla leku Cortiment MMX (budezonid) w indukcji remisji u chorych z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego (MZJG)”. Co więcej, „kontynuacja refundacji w trybie on-label (zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) wymaga ponownej oceny z uwzględnieniem analizy skuteczności efektywności oraz wpływu na budżet i wydania rekomendacji Prezesa Agencji i Opinii Rady Przejrzystości. Obecnie wniosek przeszedł ocenę formalno-prawną i został skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji celem wydania opinii, po uzyskaniu której będą prowadzone negocjacje cenowe” - dodał.

Jest szansa, że refundacja dla leku Cortiment MMX zostanie przywrócona?

W odpowiedzi Jarosław Rybarczyk przekazał, że „resort zdrowia dołoży wszelkich starań, aby wniosek został sprawnie przeprocedowany, a terapia ponownie pojawiła się na wykazie refundowanych”. Główny specjalista w Biurze Komunikacji MZ zwrócił uwagę, że lek Cortiment MMX (budezonid) jest nadal dostępny w aptekach i będzie „przejściowo pełnopłatny”, jeśli chodzi o leczenie mikroskopijnego zapalenia jelita grubego. Jak zaznaczył, są też „alternatywne terapie innymi substancjami czynnymi” pomocne w walce z MZJG.

„Ostatecznie Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, wyda decyzję administracyjną o objęciu refundacją lub o odmowie objęcia refundacji przy uwzględnieniu 13 kryteriów ustawowych” - tym zdaniem urzędnik MZ zakończył wyjaśnienie ws. leku Cortiment MMX (budezonid).

Jaki wniosek? Na razie pacjenci chorzy na MZJG muszą płacić najprawdopodobniej całą kwotę za ten lek. Jaka zatem panuje ogólna zasada refundacji za leki? - Refundacja określa cząstkę ceny leku zwaną limitem, który jest refundowany przez państwo. Zmiany limitu powodują wzrost lub spadek cen dla pacjenta. Cena leku wydawanego z 50 proc. odpłatnością oznacza 50 proc. odpłatności za limit, a nie za cenę całego leku. Pokazując to na przykładzie, lek kosztuje 100 zł, a ma przydzielony limit w kwocie 20 zł. Wobec tego odpłatność 50 proc. oznacza, że z tego limitu pacjent płaci 10 zł, czyli lek w cenie 100 zł będzie kosztował 90 zł – skomentował Leszek Borkowski, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, zaznaczając, że „w Polsce ten sam lek w zależności od statusu pacjenta lub rodzaju jego choroby różnie kosztuje”.

Kiedy ból brzucha powinien szczególnie niepokoić?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE