STŁUCZENIE MÓZGU - objawy i leczenie. Jakie powikłania może dawać stłuczenie mózgu?

2015-04-13 10:12

Stłuczenie mózgu to bardzo poważny stan, który wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, nawet wówczas, gdy czaszka na zewnątrz wydaje się pozornie nieuszkodzona. W wyniku stłuczenia mózgu może bowiem dojść do uszkodzenia naczyń krwionośnych w obrębie czaszki i wytworzenia się krwiaka, który zagraża naszemu życiu. Sprawdź, jakie są objawy stłuczenia mózgu, jak rozpoznać, czy doszło do powstania krwiaka i czym stłuczenie różni się od wstrząśnienia mózgu.

STŁUCZENIE MÓZGU - objawy i leczenie. Jakie powikłania może dawać stłuczenie mózgu?
Autor: Thinkstockphotos.com

Spis treści

 1. Stłuczenie a wstrząśnienie mózgu
 2. Objawy stłuczenia mózgu
 3. Stłuczenie mózgu - diagnostyka i leczenie

Stłuczenie mózgu (contusio cerebri) to powierzchniowe uszkodzenie półkul mózgu lub jego pnia w wyniku zamkniętego urazu głowy, podczas którego nie doszło do przerwania ciągłości powłok czaszki i bezpośredniego zranienia mózgu. Uszkodzenie tkanki mózgowej występuje pod postacią zranienia, rozerwania oraz drobnych i większych krwawień.

Stłuczenie a wstrząśnienie mózgu

W przeciwieństwie do stłuczenia mózgu, wstrząśnienie jest jedynie przejściowym zaburzeniem czynności mózgu bez żadnych zmian w jego strukturze. Zasadniczymi objawami wstrząśnienia są: natychmiastowa utrata przytomności, trwająca od kilku do kilkunastu minut, następowe bóle i zawroty głowy, nudności i zaburzenia równowagi. Często występuje też niepamięć wsteczna, czyli utrata pamięci na temat zdarzeń mających miejsce na krótko przed urazem.

W przypadku stłuczenia mózgu zdarza się, że chory nie traci przytomności bezpośrednio po urazie, lecz dopiero później i na dłuższy okres (nawet kilku godzin). Do długotrwałej utraty przytomności należy dołączyć objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego wskutek obrzęku mózgu, z niedowładem albo bezwładem kończyn oraz zaburzeniami oddychania i sennością.

Objawy stłuczenia mózgu

Objawy stłuczenia mózgu zależą od lokalizacji i rozległości urazu. Najczęściej do urazu dochodzi w okolicach płatu skroniowego i czołowego, czyli w obszarach odpowiedzialnych m.in. za koncentrację, pamięć i emocje.

Stłuczenie półkul mózgu

 • bóle głowy,
 • niedowład części ciała,
 • zaburzenia mowy,
 • ataksja (zaburzenie koordynacji ruchowej),
 • utrata węchu,
 • zaburzenia widzenia,
 • czasem występuje objaw Babińskiego (odruchowe wyprostowanie dużego palca u nogi z jego zgięciem grzbietowym).

Utrata przytomności zwykle utrzymuje się nie dłużej niż 6 godzin.

Stłuczenie pnia mózgu

Stłuczenie pnia mózgu jest zazwyczaj kwalifikowane jako uraz ciężki lub krytyczny, ponieważ w tym wypadku śmiertelność sięga ponad 50%. Charakterystycznym objawem stłuczenia pnia mózgu jest długotrwała utrata przytomności (6-24 godzin). Czasami bywa połączone z uszkodzeniem międzymózgowia i śródmózgowia oraz utratą przytomności, trwającą dłużej niż 24 godziny.

1.  Neurologiczne cechy uszkodzenia pnia mózgu:

 • bóle głowy,
 • zwężenie źrenic ze zniesieniem reakcji na światło,
 • zaburzenia w ustawieniu gałek ocznych,
 • obustronny objaw Babińskiego,
 • wyprostne ustawienie kończyn.

2. Zaburzenia ze strony autonomicznego układu nerwowego:

 • wzrost temperatury,
 • przyspieszenie i niemiarowość oddechu,
 • wzrost ciśnienia tętniczego,
 • nadmierne pocenie się.

Stłuczenie mózgu - diagnostyka i leczenie

Rozpoznanie ustala się na podstawie objawów i po wykonaniu tomografii komputerowej głowy. Jeśli badanie wykaże, że stłuczeniu towarzyszy krwiak, konieczna jest interwencja chirurgiczna i związana z tym hospitalizacja, trwająca nawet kilka tygodni. Warto wiedzieć, że późne krwiaki mogą pojawić się 5-10, a nawet 30 dni po urazie głowy.