GORĄCZKA CYNKOWA - jak rozpoznać objawy? Leczenie gorączki cynkowej

2014-04-09 9:58

Gorączka cynkowa jest wynikiem wdychania toksycznych oparów tlenku cynku. Na gorączkę cynkową narażeni są głównie pracownicy przemysłowi, którzy pracują m.in. przy spawaniu, cięciu lub lutowaniu stali ocynkowanej - stąd potoczna nazwa choroby "gorączka odlewników" i "gorączka metalowców". Sprawdź, jak rozpoznać objawy gorączki cynkowej i jak przebiega jej leczenie.

GORĄCZKA CYNKOWA - jak rozpoznać objawy? Leczenie gorączki cynkowej
Autor: thinkstockphotos.com

Gorączka cynkowa, inaczej "gorączka odlewników" i "gorączka metalowców", to stan chorobowy będący wynikiem wdychania toksycznego dymu tlenku cynku w ilościach większych niż przewiduje norma. Gorączka cynkowa występuje tylko przy wytwarzaniu tlenku cynku (ZnO), gdy pojawia się dym (aerozol) ZnO.

Kto jest najbardziej narażony na gorączkę cynkową?

Tlenek cynku jest stosowany jako barwnik (biel cynkowa) do wyrobu farb i lakierów, a ponadto jako stabilizator gumy i kauczuku. Jest również wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, mas izolacyjnych i środków do impregnacji drewna. W związku z tym na wdychanie toksycznego dymu tlenku cynku najbardziej narażeni są pracownicy przemysłu hutniczego, odlewniczego (stąd choroba hutników i odlewników), gumowego, ceramicznego i papierniczego. Toksyczny dym stanowi zagrożenie także dla pracowników przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Tlenek cynku stosuje się także stomatologii i w galwanizerniach.

Gorączka cynkowa - objawy

Główne objawy gorączki cynkowej są podobne do objawów grypy:

  • kaszel
  • duszność
  • krótki oddech
  • gorączka (39 st. C) i dreszcze
  • nudności
  • bóle mięśniowe i bóle głowy
  • wysoka leukocytoza

Może pojawić się także słodki lub metaliczny posmak w ustach, któremu może towarzyszyć chrypka. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się bezmocz, drgawki, wysypka, wymioty, wodnista lub krwawa biegunka oraz niskie ciśnienie krwi, co jest wskazaniem do natychmiastowej pomocy medycznej.

Objawy gorączki cynkowej pojawiają się zwykle kilka godzin po ekspozycji na opary tlenku cynku i utrzymują się od 6 do 24 godzin. Powrót do zdrowia następuje po 24-48 godzinach od pojawienia się objawów.

To ci się przyda

Stężenie tlenku cynku w pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) tlenku cynku w środowisku pracy wynosi 5 mg/m3, a wartość najwyższego dopuszczanego stężenia chwilowego (NDSCh) - 10 mg/m3.

Przypuszcza się, że wartości te zostaną prawdopodobnie w najbliższym czasie zmniejszone zgodnie z propozycją Komitetu Naukowego Dopuszczalnych Limitów Narażenia Unii Europejskiej (SCOEL) do 0,5 mg/m3(NDS) i do 2 mg/m3 (NDSCh).

Gorączka cynkowa - leczenie

Należy odsunąć chorego od toksycznego dymu tlenku cynku i leczyć objawowo. Organizm sam usuwa szkodliwe metabolity.

Gorączka cynkowa - jak jej uniknąć?

Przede wszystkim nie należy wdychać oparów tlenku cynku i regularnie sprawdzać, czy w pomieszczeniu w którym się pracuje, są sprawna wentylacja i prawidłowe stężenie tlenku cynku.