Rak zapalny piersi: przyczyny, objawy, leczenie

2020-08-13 9:24

Rak zapalny sutka to rzadki, ale bardzo złośliwy nowotwór piersi. Leczenie polega na skojarzeniu kilku form terapii, często jednak nie wystarcza to do zwalczenia choroby. Szybko pojawiają się odległe przerzuty, co znacznie pogarsza rokowanie i szansę na wyzdrowienie. Jakie są objawy raka zapalnego piersi?

Rak zapalny piersi: przyczyny, objawy, leczenie
Autor: thinkstockphotos.com Rak zapalny sutka to rzadki, ale bardzo złośliwy nowotwór piersi.

Zapalny rak sutka, określany trzyliterowym angielskim skrótem IBC (inflammatory breast cancer), to bardzo agresywna postać raka o niepomyślnym rokowaniu. Charakteryzuje się obturacją naczyń chłonnych przebiegających w obrębie piersi przez komórki rakowe. To prawdopodobnie powoduje miejscowy stan zapalny. Zwykle nowotwór dotyczy otyłych kobiet, po okresie menopauzy. Progresja zmian jest bardzo szybka, w ciągu kilku miesięcy dochodzi do ogromnego rozrostu raka z tendencją do odległych przerzutów.

Spis treści

 1. Rak zapalny piersi - objawy
 2. Diagnostyka raka zapalnego piersi
 3. Leczenie raka zapalnego piersi

Rak zapalny piersi - objawy

Objawy raka zapalnego sutka nie są charakterystyczne i mogą towarzyszyć innym procesom toczącym się w obrębie piersi. To z całą pewnością nie ułatwia rozpoznania. Pacjentki chorujące na tą postać raka skarżą się najczęściej na:

 • zaczerwienienie piersi, będące wykładnikiem zapalenia
 • nabrzmienie sutka, czyli zwiększenie rozmiaru piersi, co jest odzwierciedleniem szybkiego wzrostu guza
 • nadmierne ucieplenie skóry nad lokalizacją nowotworu
 • tkliwość palpacyjna gruczołu piersiowego
 • zmiany w obrębie brodawki sutkowej pod postacią jej wciągnięcia
 • objaw "skórki pomarańczowej", który polega na pojawieniu się zgrubiałej, pomarszczonej, czasem ciemnopomarańczowej skóry z licznymi zagłębieniami na jej powierzchni. Symptom ten wynika z nadmiernej ilości chłonki zgromadzonej w obrębie skóry piersi
 • powiększenie sąsiednich węzłów chłonnych
 • dolegliwości stricte związane z lokalizacją odległych przerzutów

Oczywiście pełnoobjawowy stan zapalny z piersi z zaczerwienieniem, nadmiernym uciepleniem okolicy i obrzękiem nie zawsze musi oznaczać rozwój procesu nowotworowego. Zdecydowanie częściej jest to manifestacja ropnia piersi. Ale każdy symptom budzący niepokój powinien zostać szybko skonsultowany przez lekarza.

Diagnostyka raka zapalnego piersi

Rak zapalny piersi jest stosunkowo trudny do zdiagnozowania, prawdopodobnie wynika to z nieobecności wyczuwalnego patologicznego tworu w obrębie piersi, a objawy kliniczne raczej sugerują stan zapalny gruczołu piersiowego niż nowotwór tego narządu. Są jednak cechy nowotworu, które mogą naprowadzić na właściwe rozpoznanie. Należą do nich: brak guza wyczuwalnego w obrębie piersi z miejscowym zaczerwieniem skóry, jej obrzmieniem i nadmiernym uciepleniem utrzymujące się dłużej niż 6 miesięcy. Warto podkreślić, że rumień piersi obejmuje nawet 1/3 jej powierzchni. Z badań obrazowych, które powinny zostać wykonane celem wykrycia raka zapalnego piersi zaleca się:

Leczenie raka zapalnego piersi

Istnieje kilka możliwości terapeutycznych raka zapalnego piersi, w wielu przypadkach konieczne jest postępowanie skojarzone, będące połączeniem kilku dostępnych metod, celem uzyskania jak najlepszej skuteczności.

 • Chemioterapia neoadjuwantowa – to zazwyczaj pierwszy element postępowania terapeutycznego, którego zadanie polega na redukcji komórek rakowych budujących ognisko nowotworu, co pozwoli na usunięcie chirurgiczne zmiany. Zazwyczaj sprowadza się to do cykli chemioterapii rozłożonej na okres 6 miesięcy.
 • Operacyjne usunięcie nowotworu – czyli radykalne usunięcie zmiany, wraz z marginesem tkanki gruczołowej piersi, a także z towarzyszącymi, okolicznymi węzłami chłonnymi. Zazwyczaj nie ma konieczności jednoczasowego usuwania mięśnia piersiowego mniejszego, ale zdarza się, ze jest to konieczne, kiedy naciek komórek rakowych obejmuje swoim zasięgiem komórki mięśnia.
 • Radioterapia – zazwyczaj praktykowana po leczeniu operacyjnym. Główne miejsce poddane działaniom promieni to loża po usuniętym ognisku nowotworu, aby doszczętnie zniszczyć komórki, które mogły pozostać w tym miejscu.
 • Leczenie paliatywne - zarezerwowane dla grupy pacjentek, u których proces nowotworowy został rozpoznany zbyt późno. Zbyt duże zaawansowanie choroby nie pozwala na skuteczne leczenie. W związku z tym „leczenie” w takich sytuacjach sprowadza się tylko do poprawy jakości życia pacjentek.

Rokowanie w raku zapalnym piersi zależy od kilku czynników, m.in. od lokalizacji ogniska nowotworu wieku pacjentki, stopnia zaawansowania w chwili rozpoznania, reakcji na zastosowane leczenie czy obecności chorób współtowarzyszących. Rokowanie na ogół jednak nie jest pomyślne.