Fundacje

Fundacje to organizacje pozarządowe, a podstawą ich działania są fundusze, jakie założyciel fundacji - nazywany fundatorem - przekazał na dany cel. Istnieje wiele rodzajów fundacji. Fundacje zdrowotne często zrzeszają ludzi chorych na daną chorobę oraz ich rodziny - i pomagają poszukiwać im najlepszych terapii. Dzięki fundacjom możliwe jest również uzyskanie pomocy, o którą trudno byłoby zabiegać w inny sposób - na przykład środków finansowych na leczenie.

Uzależnienia behawioralne to wszystkie uzależnienia niezwiązane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, np. narkotyków czy alkoholu. Do uzależnień behawioralnych można więc zaliczyć zakupoholizm, uzależnienie od hazardu, internetu, seksu. Choć często traktuje się je jak rodzaj niegroźnej fanaberii, są bardzo niebezpieczne, dlatego Instytut Psychologii Zdrowia otworzył telefon zaufania dla osób borykających się z tego typu problemami.
Misją Fundacji Onkologicznej Alivia jest mobilizowanie i aktywizowanie chorych na raka do bycia odważnym, aktywnym pacjentem, poszukującym najlepszych terapii, lekarzy i ośrodków, najkrótszych kolejek do badań diagnostycznych i wszelkich innych informacji, które mogą poprawić ich wyniki leczenia i stan zdrowia.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) od przeszło 25 lat zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół - około 6 tys. członków w ponad 20 oddziałach na terenie całej Polski. Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, by nadal mogli być nadal pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.
Fundacja SMA została założona przez rodziców, których dzieci zmagają się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Celem Fundacji jest wspieranie pacjentów z tą rzadką chorobą genetyczną, a także zwiększanie świadomości społecznej na temat rdzeniowego zaniku mięśni.  
Klinika Budzik to pierwszy w Polsce ośrodek, który zajmuje się wybudzaniem ze śpiączki dzieci i młodzieży. Została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. W ciągu niemalże 3 lat funkcjonowania ośrodka ze śpiączki zostało wybudzonych już 27 pacjentów.
Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona (MSOzChP) to organizacja społeczna, zrzeszająca chorych oraz ich rodziny. Stowarzyszenie służy pomocą nie tylko chorym z parkinsonem należącym to stowarzyszenia, ale również chorym, z terenu całego kraju, które nawiążą kontakt, na równi z członkami MSOzChP. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
W Polsce na rzadkie nowotwory krwi cierpi dziś kilka tysięcy osób. Chorzy Ci są tacy sami jak my, pełnią  najróżniejsze role społeczne i zawodowe. Łączy ich jedno – wspólna choroba, z którą przyszło im się zmagać. Silna potrzeba wzajemnego wsparcia oraz nawiązywania relacji była przyczynkiem dla powstania Grupy Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne przy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
Mukolife to wirtualny projekt angażujący nastolatków chorych na mukowiscydozę. To miejsce, gdzie młodzi ludzie chorzy na mukowiscydozę dzielą się opiniami, chwalą sukcesami i mobilizują do dalszego działania. Kto bowiem lepiej zrozumie nastolatka chorego na mukowiscydozę niż rówieśnik z tą samą chorobą?
Telefony Zaufania proponują doraźną pomoc dla wszystkich przeżywających trudności natury moralnej, społecznej i psychologicznej, a także dla tych, którzy próbują pokonać uzależnienia, depresję, samotność czy poczucie beznadziejności.
Stowarzyszenie „Sowie Oczy” zostało powołane w 2005 roku. Jego członkami są pacjenci, ich rodziny i przyjaciele oraz lekarze i pielęgniarki. Stowarzyszenie pomaga chorym na chłoniaki - nowotwory układu limfatycznego.
Jeśli twoje dziecko ma wadę słuchu, skorzystaj z programu "Dźwięki marzeń". Oferuje on kompleksową, wieloetapową pomoc niesłyszącym maluchom z rodzin w trudnej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej.
Bezpłatny numer służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki oraz ochrony. Telefon zaufania zapewni dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach. Obsługą linii zajmuje się fundacja Dzieci Niczyje.

Czym zajmują się fundacje?

Fundacje mogą zajmować się różnymi dziedzinami - zakres ich działalności jest bardzo szeroki. W Polsce w grudniu 2021 r wg rejestru REGON zarejestrowanych było 31 tys. fundacji, z czego 60 proc. działa w dużych miastach. Istnieją zarówno fundacje, których celem działania jest rozwój kultury i sztuki, jak i takie wspierające ochronę środowiska, pomoc społeczną, czy edukację. Istnieje również bardzo dużo fundacji zdrowotnych, których celem jest wsparcie chorych i ich rodzin na wielu etapach diagnostyki i leczenia.

Jakie fundacje zdrowotne działają w Polsce?

Obecnie w Polsce działa kilka tysięcy fundacji wspierających pacjentów. Wiele z nich zajmuje się również profilaktyką i edukacją, ale poza tym pomagają chorym bezpośrednio. Koncentrują się zazwyczaj na jednym temacie (np. problemach związanych z paleniem papierosów), chorobie (np. SMA) lub rodzaju chorób (np. chorobach onkologicznych). Fundacje angażują się w organizowanie pomocy dotyczącej leczenia, np. zakupu niezbędnych leków, których koszt przekracza możliwości pacjenta, organizacji zbiórek na leczenie, rehabilitacji czy opieki długoterminowej, w tym także paliatywnej. Wiele fundacji prowadzi również wsparcie psychologiczne dla chorych i ich bliskich.  

Kto może trafić pod opiekę fundacji?

Podopiecznym fundacji może zostać każdy, kto potrzebuje wsparcia i potrafi to udowodnić. By trafić pod opiekę fundacji trzeba wypełnić wniosek o przyjęcie w poczet jej podopiecznych, a także okazać wymagane przez daną fundację dokumenty potwierdzające stan zdrowia, np. oryginał diagnozy lekarskiej i wyniki badań.