TELEFONY ZAUFANIA dla osób z depresją, AIDS, problemami z alkoholem i narkotykami

2012-03-10 10:32

Telefony Zaufania proponują doraźną pomoc dla wszystkich przeżywających trudności natury moralnej, społecznej i psychologicznej, a także dla tych, którzy próbują pokonać uzależnienia, depresję, samotność czy poczucie beznadziejności.

TELEFONY ZAUFANIA dla osób z depresją, AIDS, problemami z alkoholem i narkotykami
Autor: thinkstockphotos.com

Antydepresyjny Telefon Zaufania, czynny w poniedziałki i czwartki 17.00-20.00 (0-22) 654 40 41

Pomarańczowa Linia, dla Rodziców Pijących Dzieci
0 801 140 068

Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
0 800 120 002

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym
0 801 199 990

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS
958

Młodzieżowy Telefon Zaufania
9288

Infolinia Pogotowia Makowe Towarzystwo Powrót z U
0 801 109 696

Telefon zaufania dla rodziców dzieci z zespołem Downa
telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00
(0-22) 635 50 40

Dla kobiet w trudnej sytuacji, Bełchatów
telefon czynny od wtorku do piątku w godz. 10.00 -13.00
Oddział Terenowy Ligi Kobiet Polskich
(0-44) 632 19 68

Dla kobiet przed mastektomią lub po niej, Białystok
Stowarzyszenie do Walki z Rakiem
telefon czynny w środy w godz. 15.00-18.00
Klub "Amazonki"
(0-85) 732 22 22

Dla kobiet po mastektomii, Katowice
telefon czynny poniedziałek- piątek w godz. 9.00 - 17.00
Klub Śląskich Amazonek
(0-32) 258 93 25

Dla kobiet po mastektomii, Kraków
telefon czynny w pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17.00,
poniedziałek, środa, w godz. 11.00 - 13.00
Krakowskie Towarzystwo "Amazonki"
(0-12) 422 99 00,
w. 235

Dla kobiet po mastektomii, Łomża
telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 -13.00
Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym
(0-86) 473 39 00,
w. 263

Telefon zaufania dla kobiet po mastektomii, Poznań
Poznańskie Towarzystwo "Amazonki" 
(0-61) 833 36 65

Telefon Zaufania dla Kobiet, Warszawa
telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 20.00
(0-22) 635 93 92

Dla kobiet przed i po mastektomii, Warszawa
telefon czynny w środy, w godz. 16.00 -18.00
Klub Kobiet po Mastektomii "Amazonki"
(0-22) 643 91 85

Telefon zaufania dla ofiar handlu kobietami, Warszawa
telefony odbierane są cały czas lub nagrywane, jeżeli biuro jest zamknięte
(0-22) 628 99 99

Po sześćdziesiątce – Telefon Zaufania, Warszawa
telefon czynny w poniedziałki w godz. 10.00-12.00,
środy w godz. 11.00-13.00 oraz czwartki w godz. 16.00-18.00
Stowarzyszenie PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
(0-22) 668 64 23

Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci, Warszawa
Ciąża, karmienie, emocje
porady położniczo-laktacyjne, poniedziałki w godz. 11.00-13.00
porady psychologiczne – poniedziałki i środy w godz. 14.30-17.30
Fundacja Rodzić po ludzku
(0-22) 635 10 11

Dla kobiet w ciąży, Warszawa
informacje o szkołach rodzenia, poradniach laktacyjnych
oraz ofercie szpitali położniczych
telefon czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00 - 14.00
Fundacja Rodzić po Ludzku
(0-22) 635 30 92

Telefon zaufania dla ofiar handlu kobietami, Warszawa
telefony odbierane są cały czas lub nagrywane, jeżeli biuro jest zamknięte
La Strada

(0-22) 628 99 99

Zielona Linia AIDS
poniedziałek-środa: 13.00-18.00, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-16.00

(0-22) 621 33 67

Ogólnopolski Telefon Zaufania AIDS
czynny całą dobę, dyżury lekarzy wtorek-czwartek: 17.00-19.00
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z nami"

(0-22) 692 82 26