Program "Dźwięki marzeń" dla dzieci z WADAMI SŁUCHU

2009-07-27 13:39

Jeśli twoje dziecko ma wadę słuchu, skorzystaj z programu "Dźwięki marzeń". Oferuje on kompleksową, wieloetapową pomoc niesłyszącym maluchom z rodzin w trudnej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej.

Dźwięki marzeń
Autor: Materiały prasowe Turnus rehabilitacyjny.

Światowe dane epidemiologiczne wykazują, że 2 – 3 na 1000 dzieci rocznie rodzi się z głęboką wadą słuchu, a u kolejnych można podejrzewać wystąpienie uszkodzenia średniego stopnia lub jednostronny niedosłuch. Z badań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wynika, że w Polsce ok. 600 dzieci rocznie rodzi się z wadą. Wszystkie wymagają specjalistycznej rehabilitacji, by w przyszłości móc funkcjonować w społeczeństwie na równi ze słyszącymi rówieśnikami.  W odpowiedzi na ich potrzeby w 2006 roku Fundacja Orange (wówczas Fundacja Grupy TP) rozpoczęła realizację specjalnego programu pod nazwą „Dźwięki Marzeń".
Ten unikatowy w skali europejskiej program zakłada objęcie opieką dzieci z wadą słuchu w wieku 0–3 lat, czyli w tzw. złotym okresie rozwoju mowy, a także w przypadku sprzężonej niepełnosprawności dzieci do 6 roku życia, wtedy kiedy szansa na rehabilitację słuchu i mowy jest największa.
Zadaniem programu jest przede wszystkim wyposażenie najmłodszych dzieci w aparaty słuchowe od momentu stwierdzenia u nich wady słuchu oraz zapewnienie im wczesnej rehabilitacji, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeb rozwojowych i znaczenia wczesnej terapii u małych dzieci.
Cele programu „Dźwięki Marzeń”:

  • prowadzenie Banków Aparatów Słuchowych zlokalizowanych w placówkach medycznych w całej Polsce, które  zajmują się dopasowywaniem aparatów słuchowych do potrzeb  małych dzieci i bezpłatnym wypożyczaniem aparatów dzieciom
  • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji domowej małych dzieci, których systematyczna terapia w specjalistycznych placówkach z różnych względów jest utrudniona bądź niemożliwa
  • prowadzenie darmowych letnich turnusów rehabilitacyjnych, których zadaniem jest usprawnianie funkcji słuchowych dzieci z wadą słuchu oraz udzielenie wsparcia ich rodzicom
  • zapewnienie szkoleń dla specjalistów zajmujących się terapią słuchu i mowy oraz wyposażanie ich w pomoce edukacyjne potrzebne do rehabilitacji
  • zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji rodziców dzieci z wadą słuchu
  • popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień związanych z problemem wady słuchu u dzieci

Każdego roku z programu korzysta ponad 1000 osób rocznie: dzieci, rodziców i specjalistów.