rehabilitacja

Wirtualna rehabilitacja to trening ruchowy z wykorzystaniem sensorów ruchu oraz technologii komputerowych. Pacjent ćwiczy w środowisku stworzonym przy pomocy rozwiązań informatycznych.

dodano 25-9-2015

Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym jest bardzo ważną częścią leczenia objawowego, ponieważ pozwala poprawić lub utrzymać sprawność. Jest ona obok rehabilitacji logopedycznej, ergoterapi...

dodano 12-9-2016

W Polsce rehabilitacja kardiologiczna przebiega według określonych schematów. Dla każdego zdarzenia: zawału serca, wszczepienia, stentów, by-passów czy rozrusznika, przewidziano inny sposób postępo...

dodano 2-6-2017

Rehabilitacja zarówno w Polsce, jak i na świecie stoi na coraz wyższym poziomie. Ośrodki rehabilitacyjne z roku na rok unowocześniają swoje metody rehabilitacji niemowląt i dzieci. Metody rehabilit...

dodano 9-11-2012

Hipoterapia uczy, że na koniu można nie tylko podbijać świat, ale i przełamywać lęki, uczyć się rozluźniania mięśni. Hipoterapia daje możliwości niespotykane w innych metodach rehabilitacyjnych. Ki...

dodano 21-6-2017

Rwa barkowa objawia się charakterystycznym "rwącym" bólem promieniującym od kręgosłupa szyjnego do kończyny górnej. To częsta przypadłość osób wykonujących ciężką pracę fizyczną, ale i tych, którzy...

dodano 14-2-2017

Staw rzekomy jest wynikiem zaburzenia zrastania się złamanej kości, najczęściej ramiennej, łódeczkowatej i piszczelowej. Do powstania stawu rzekomego dochodzi mimo zespolenia oraz unieruchomienia z...

dodano 21-7-2016

Czy NFZ refunduje koszty rehabilitacji w domu osoby, która jest inwalidą i musi korzystać z pomocy pielęgniarki? Czy pomoc lekarska w takim przypadku też może być refundowana?

dodano 13-5-2013

W ramach ubezpieczenia można korzystać z trzech form rehabilitacji ambulatoryjnej: zabiegi w przychodni, zabiegi w ramach oddziału dziennego oraz zabiegi, które są wykonywane w domu pacjenta. Kiedy...

dodano 8-1-2016

Wszczepienie implantu słuchowego to dla dziecka z głębokim niedosłuchem początek drogi do rozwinięcia zdolności słyszenia. Po zabiegu kluczowa dla rozwoju słuchu i mowy jest właściwie prowadzona re...

dodano 2-4-2015

Rocznie ok. 75 tys. Polaków - także młodych - doznaje udaru mózgu. Właściwa rehabilitacja po udarze wielu z nich może przywrócić do życia społecznego i zawodowego. Im wcześniej zostanie rozpoczęta,...

dodano 14-4-2016

Jestem 7 tydzień po przezskórnym zespoleniu zerwanego ścięgna Achillesa. Za 4 cztery dni rozpoczynam rehabilitację. W tej chwili wykonuję ćwiczenia zalecone przez lekarza. Mam pytanie dotyczące mię...

dodano 22-8-2014