rehabilitacja

Wirtualna rehabilitacja to trening ruchowy z wykorzystaniem sensorów ruchu oraz technologii komputerowych. Pacjent ćwiczy w środowisku stworzonym przy pomocy rozwiązań informatycznych.

dodano 25-9-2015

Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym jest bardzo ważną częścią leczenia objawowego, ponieważ pozwala poprawić lub utrzymać sprawność. Jest ona obok rehabilitacji logopedycznej, ergoterapii …

dodano 12-9-2016

W Polsce rehabilitacja kardiologiczna przebiega według określonych schematów. Dla każdego zdarzenia: zawału serca, wszczepienia, stentów, by-passów czy rozrusznika, przewidziano inny sposób postępowa…

dodano 2-6-2017

Rehabilitacja po COVID-19 to dla wielu ozdrowieńców konieczność – jest niezbędna, by osoby, które przeszły COVID-19, mogły wrócić do pełnej sprawności. Jakie problemy zdrowotne mają ozdrowieńcy? Na c…

dodano 13-1-2021

Rehabilitacja zarówno w Polsce, jak i na świecie stoi na coraz wyższym poziomie. Ośrodki rehabilitacyjne z roku na rok unowocześniają swoje metody rehabilitacji niemowląt i dzieci. Metody rehabilitac…

dodano 9-11-2012

Rwa barkowa objawia się charakterystycznym "rwącym" bólem promieniującym od kręgosłupa szyjnego do kończyny górnej. To częsta przypadłość osób wykonujących ciężką pracę fizyczną, ale i tych, którzy w…

dodano 14-2-2017

Hipoterapia uczy, że na koniu można nie tylko podbijać świat, ale i przełamywać lęki, uczyć się rozluźniania mięśni. Hipoterapia daje możliwości niespotykane w innych metodach rehabilitacyjnych. Kidy…

dodano 21-6-2017

Staw rzekomy jest wynikiem zaburzenia zrastania się złamanej kości, najczęściej ramiennej, łódeczkowatej i piszczelowej. Do powstania stawu rzekomego dochodzi mimo zespolenia oraz unieruchomienia zła…

dodano 21-7-2016

W ramach ubezpieczenia można korzystać z trzech form rehabilitacji ambulatoryjnej: zabiegi w przychodni, zabiegi w ramach oddziału dziennego oraz zabiegi, które są wykonywane w domu pacjenta. Kiedy l…

dodano 8-1-2016

Wszczepienie implantu słuchowego to dla dziecka z głębokim niedosłuchem początek drogi do rozwinięcia zdolności słyszenia. Po zabiegu kluczowa dla rozwoju słuchu i mowy jest właściwie prowadzona reha…

dodano 2-4-2015

Rocznie ok. 75 tys. Polaków - także młodych - doznaje udaru mózgu. Właściwa rehabilitacja po udarze wielu z nich może przywrócić do życia społecznego i zawodowego. Im wcześniej zostanie rozpoczęta, t…

dodano 14-4-2016

Czy NFZ refunduje koszty rehabilitacji w domu osoby, która jest inwalidą i musi korzystać z pomocy pielęgniarki? Czy pomoc lekarska w takim przypadku też może być refundowana?

dodano 13-5-2013