Implant ślimakowy pozwala na rozwój talentu muzycznego

2015-07-16 10:45

Implant ślimakowy pozwala osobom skazanym na życie w ciszy nie tylko lepiej rozumieć mowę. Osoby po wszczepieniu implantów ślimakowych mogą mieć także doskonały słuch muzyczny i rozwijać swoje talent  wokalne i nie tylko. Z myślą o takich osobach rusza I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe rytmy", który zainaugurowała konferencja „Niesłyszący w świecie muzyki – najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny”.

Implant ślimakowy pozwala na rozwój talentu muzycznego
Autor: thinkstockphotos.com Implant ślimakowy pozwala na rozwój talentu muzycznego

Implant ślimakowy pozwala pacjentom skazanym na życie w ciszy i tym z niedosłuchem nie tylko na lepsze rozumienie mowy - przekonują eksperci z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Dzięki rozwojowi implantów ślimakowych, a także dzięki nowym zasadom i formom rehabilitacji słuchu, tacy pacjenci mogą odbierać muzykę w sposób zbliżony do naturalnego. Wcześniej nie brano tego pod uwagę, gdyż muzyka jest przekazywana przez implant mniej efektywnie niż dźwięki mowy. Jak to się dzieję, że niektórzy pacjenci z implantem ślimakowym - urządzeniem, które nie gwarantuje pełnego przekazu informacji o dźwiękach muzyki - czerpią z jej słuchania wiele przyjemności, a inni mogą nawet zajmować się nią w sposób profesjonalny? To wyjaśnia dr hab. inż. Artur Lorens kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu i Patologii Słuchu.

Implant ślimakowy pozwala na rozwój talentu muzycznego

W ciągu ostatnich lat dokonał się gwałtowny rozwój technologiczny w zakresie systemów implantów słuchowych. Opracowano nowe strategie przetwarzania dźwięku, dzięki czemu pacjenci mogą nie tylko lepiej rozumieć mowę, lecz także pełniej odbierać muzykę. Udoskonalono także elektrody implantu, co umożliwiło zachowanie w większym stopniu struktur ucha wewnętrznego i poprawę jakości przekazu informacji o dźwięku za pomocą stymulacji elektrycznej.

Poza tym wyniki badań naukowych pozwoliły na wdrożenie nowych metod leczenia niedosłuchów z wykorzystaniem implantu ślimakowego. Lekarze zaczęli wszczepiać implanty bardzo małym dzieciom, u których wczesna stymulacja pobudza rozwój ośrodków słuchowych w mózgu, dając szanse na prawidłowe słyszenie większości dźwięków muzycznych.

W końcu po operacji wszczepienia implantu na etapie rehabilitacji słuchu zaczęto wykorzystywać nową wiedzę na temat plastyczności mózgu. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzone są unikatowe badania pokazujące, jak wielki potencjał tkwi w zdolności mózgu do zmian pod wpływem odpowiedniego pobudzenia. Dlatego wdrażane są takie metody rehabilitacje słuchu, które pozwalają ten potencjał maksymalnie wykorzystać, powodując dopasowanie sposobu przetwarzania informacji przez mózg do dzięków przekazywanych prze implant. Prowadzi to nie tylko do rozumienia mowy, lecz także odbioru muzyki.

- A osoby, które korzystają z różnych form poprawy słuchu, które śpiewają i grają na instrumentach, rehabilitują się nie tylko w zakresie głosu i mowy, lecz także rozwijają i kształtują swój profil emocjonalny - przekonuje dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wszystko dlatego, że uprawianie szeroko pojętej muzyki stymuluje w sposób naturalny drogę słuchową w wpływa na nasze emocje i zachowania.

O możliwościach współczesnych implantów ślimakowych przekonała się Małgorzata Jeruzalska z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, u której przed 15. rokiem życia wykryto nieznaczny niedosłuch, pogłębiający się z biegiem lat. - To, co stało się możliwe z użyciem implantu, to praca z wysokością dźwięku, jego barwą, natężenie i trwaniem, poczuciem rytmu, pamięcią i wyobraźnią muzyczną - przekonuje Jeruzalska. - Implant dał mi poczucie kontroli nad tym, co robię - takim kształtowaniem dźwięku, aby był właściwy, niezniekształcony. [...] Udało mi się odkryć mój prawdziwy głos - dodaje.

Ważne

II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe rytmy"

Celem wydarzenia jest pokazanie całemu światu, że dzięki osiągnięciom współczesnej nauki i medycyny problemy ze słuchem nie są przeszkodą do profesjonalnego zajmowania się muzyką czy rozwojem talentu wokalnego - przekonuje prof. dr hab. n.med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński - organizator festiwalu. Podczas festiwalu wystąpią osoby po wszczepieniu implantu, które mają doskonały słuch muzyczny, dzięki czemu śpiewają, komponują, grają na różnych instrumentach, a nawet nagrywają płyty. Festiwal odbędzie się w dniach 11-14 lipca 2016 r.

Wszczepienie implantu ślimakowego w Kajetanach [wideo]

Fragment serialu "Sala operacyjna", w którym prof. Henryk Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach wykonuje ekstremalnie trudną operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki