Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS - jak zapisać dziecko na bezpłatną rehabilitację?

W Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS chore dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych ćwiczeń rehabilitacyjnych, prowadzonych przez lekarzy, logopedów, fizjoterapeutów i psychologów. Do udziału w turnusach rehabilitacyjnych kwalifikują się mali podopieczni Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Sprawdź jak krok po kroku zapisać dziecko na rehabilitację.

Ośrodek Rehalibilitacji BIOMICUS - jak zapisać dziecko na rehabilitację?
Autor: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Ośrodek Rehalibilitacji BIOMICUS - jak zapisać dziecko na rehabilitację?

Ośrodek Rehabilitacyjny BIOMICUS działa  od września 2013 roku, a mali pacjenci przyjeżdżają tu z całej Polski, często z małych miasteczek i wsi, w których dostęp do zabiegów jest utrudniony.

"Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby coraz więcej podopiecznych naszej Fundacji korzystało z rehabilitacji. [...] Odczuwam radość i niezwykłą satysfakcję, kiedy widzę, że dzieci otoczone naszą opieką, zdrowieją i są coraz bardziej sprawne" – powiedział Stanisław Kowalski, prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Które dzieci mogą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjnym BIOMICUS?

Zespół Ośrodka tworzą lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi i dietetycy, którzy pomagają w powrocie do zdrowia dzieciom dotkniętym m.in.

  • porażeniem mózgowym,
  • zespołem Downa,
  • autyzmem,
  • padaczką,
  • dystrofią mięśniową.

Do dyspozycji małych pacjentów jest przestronna sala rehabilitacyjna na 6 stanowisk, 7 gabinetów do pracy indywidualnej, sala przeznaczona do prowadzenia arteterapii, terapii grupowej i warsztatów terapii zajęciowej.

"Dbam o to, aby BIOMICUS oferował dzieciom profesjonalną opiekę, aby parasol, który roztaczamy nad naszymi pacjentami, pomieścił ich jak najwięcej, i aby dzieci, a także ich rodzice skorzystali w jak największym stopniu z naszej pomocy" – mówi Monika Rozkosz-Deichmann, dyrektor Ośrodka.

WAŻNE! Z bezpłatnej rehabilitacji w Ośrodku BIOMICUS skorzystać mogą wyłącznie podopieczni Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Jak zapisać chore lub niepełnosprawne dziecko do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą?

Aby dziecko zostało jednym z podopiecznych Fundacji, należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego (tylko osoby niepełnoletnie). Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.

2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie w języku polskim, stwierdzające chorobę kandydata. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.

3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.

4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

5. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa lub dostarczyć osobiście: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Gdańska 24, 01-691 Warszawa

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia wraz z Regulaminami. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji.

Zasady działania Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.

Jeżeli procedury i wszelkie formalności związane z nadaniem numeru ewidencyjnego dziecku dobiegły końca – Podopieczny może się wpisać na listę osób oczekujących na bezpłatny turnus rehabilitacyjny do Ośrodka BIOMICUS.

UWAGA – zapisy na zajęcia i turnusy przyjmujemy tylko od podopiecznych, którzy nie korzystają z rehabilitacji w naszym drugim ośrodku – AMICUS. Aby nie blokować miejsc i aby jak największa liczba naszych podopiecznych mogła skorzystać z rehabilitacji – można być zapisanym tylko do jednego z dwóch naszych ośrodków.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1998 roku. Ma pod opieką ponad 22 000 chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"