Fundacje

Fundacje to organizacje pozarządowe, a podstawą ich działania są fundusze, jakie założyciel fundacji - nazywany fundatorem - przekazał na dany cel. Istnieje wiele rodzajów fundacji. Fundacje zdrowotne często zrzeszają ludzi chorych na daną chorobę oraz ich rodziny - i pomagają poszukiwać im najlepszych terapii. Dzięki fundacjom możliwe jest również uzyskanie pomocy, o którą trudno byłoby zabiegać w inny sposób - na przykład środków finansowych na leczenie.

Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób, których celem jest pomoc i opieka nad chorymi i potrzebującymi. Stowarzyszenia i fundacje pomagają dzieciom i dorosłym z upośledzeniem umysłowym, ADHD, stwardnieniem rozsianym, chorobą Alzheimera, padaczką.
Antydepresyjny telefon zaufania ITAKI przeznaczony jest dla chorych na depresję oraz ich rodzin. Mogą tam oni znaleźć pomoc i wsparcie.
Fundacja Pomocy Dzieciom od momentu swojego powstania niesie pomoc wszystkim, którzy zetknęli się z dziećmi cierpiącymi na nowotwory. Uczy swoich podopiecznych i ich rodziców, jak radzić sobie ze stresem oraz spowodowaną przez chorobę izolacją.
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej zrzesza dyżurnych telefonów zaufania i osoby pracujące w placówkach pomocy telefonicznej. PTPT działa na rzecz tworzenia i utrzymywania systemu wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu choroby Parkinsona.
Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób, których celem jest pomoc i opieka nad potrzebującymi.
Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób, których celem jest pomoc i opieka nad potrzebującymi.
Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób, których celem jest pomoc i opieka nad potrzebującymi. Stowarzyszenia i kluby amazonek wspierają kobiety dotknięte rakiem piersi i po mastektomii.
AIDS to wciąż nieuleczalna choroba. Naukowcy od wielu lat szukają skutecznego leku na nią. Chorzy na AIDS i nosiciele wirusa HIV nie są jednak pozbawieni opieki. W Polsce działają kliniki zajmujące się terapią HIV/AIDS. Ponadto w Krajowym Centrum AIDS można uzyskać listę poradni, w których anonimowo i bezpłatnie można wykonać testy na AIDS.
Przedszkole dla Niewidomych w Lasku to jedyne w Polsce, stacjonarne, całodobowe przedszkole dla dzieci niewidomych od 5 roku życia.
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich uległ wypadkowi lub cierpi na wymienione poniżej choroby, pod tymi adresami stowarzyszeń pomocy pacjentom znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i rady.

Czym zajmują się fundacje?

Fundacje mogą zajmować się różnymi dziedzinami - zakres ich działalności jest bardzo szeroki. W Polsce w grudniu 2021 r wg rejestru REGON zarejestrowanych było 31 tys. fundacji, z czego 60 proc. działa w dużych miastach. Istnieją zarówno fundacje, których celem działania jest rozwój kultury i sztuki, jak i takie wspierające ochronę środowiska, pomoc społeczną, czy edukację. Istnieje również bardzo dużo fundacji zdrowotnych, których celem jest wsparcie chorych i ich rodzin na wielu etapach diagnostyki i leczenia.

Jakie fundacje zdrowotne działają w Polsce?

Obecnie w Polsce działa kilka tysięcy fundacji wspierających pacjentów. Wiele z nich zajmuje się również profilaktyką i edukacją, ale poza tym pomagają chorym bezpośrednio. Koncentrują się zazwyczaj na jednym temacie (np. problemach związanych z paleniem papierosów), chorobie (np. SMA) lub rodzaju chorób (np. chorobach onkologicznych). Fundacje angażują się w organizowanie pomocy dotyczącej leczenia, np. zakupu niezbędnych leków, których koszt przekracza możliwości pacjenta, organizacji zbiórek na leczenie, rehabilitacji czy opieki długoterminowej, w tym także paliatywnej. Wiele fundacji prowadzi również wsparcie psychologiczne dla chorych i ich bliskich.  

Kto może trafić pod opiekę fundacji?

Podopiecznym fundacji może zostać każdy, kto potrzebuje wsparcia i potrafi to udowodnić. By trafić pod opiekę fundacji trzeba wypełnić wniosek o przyjęcie w poczet jej podopiecznych, a także okazać wymagane przez daną fundację dokumenty potwierdzające stan zdrowia, np. oryginał diagnozy lekarskiej i wyniki badań.