Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego: aby nikt nie został bez wsparcia!

2016-09-01 11:20

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) od przeszło 25 lat zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół - około 6 tys. członków w ponad 20 oddziałach na terenie całej Polski. Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, by nadal mogli być nadal pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego: aby nikt nie został bez wsparcia!
Autor: thinkstockphotos.com Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) od przeszło 25 lat zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół

Spis treści

  1. Jak pomaga PTSR?

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) reprezentuje interesy osób ze stwardnieniem rozsianym, współpracuje z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej (m.in. Ministerstwem Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia), ekspertami z dziedzin medycyny, z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz osób z SM (m.in. z Multiple Sclerosis International Federation – MSIF, European Multiple Sclerosis Platform – EMSP).

Towarzystwo oferuje szeroki zakres usług i działań. Doświadczeni psychologowie, prawnik, pracownik socjalny, neurolog są do dyspozycji osób z SM nieodpłatnie, służą im radą i pomocą w każdej sytuacji. Organizacja oferuje wsparcie informacyjne w kwestiach związanych ze stwardnieniem rozsianym, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej. Ponadto, prowadzi działalność popularyzatorską, wydając broszury, książki z dziedziny stwardnienia rozsianego oraz comiesięczny magazyn SM Express, które poszerzać mają wiedzę i dostarczać najświeższych informacji.

Poprzez swoje działania Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego stara się podnosić świadomość społeczną dotyczącą SM i likwidować bariery psychologiczno-społeczne. W związku z tym co roku prowadzi kampanię informacyjną SyMfonia serc, która szerzy wiedzę na temat choroby i kształtuje właściwe postawy polskiego społeczeństwa.

Celem Towarzystwa jest również integracja środowiska osób z SM, poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, obozów i wczasów.

Wachlarz działań Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego jest dostosowany do różnorodnych potrzeb ludzi ze stwardnieniem rozsianym. Zapewnia im kompleksowe wsparcie, dając tym samym możliwość kierowania własnym życiem.

Jak pomaga PTSR?

  • Program Leczenia i Rehabilitacji - umożliwia osobom chorym gromadzenie na subkontach środków pieniężnych na rzecz walki z chorobą. Zadzwoń pod numer: (22) 119 36 88
  • Centrum Informacyjne SM - gdzie można uzyskać informacje o chorobie, leczeniu, i rehabilitacji, uzyskać poradę psychologa, neuropsychologa, pracownika socjalnego, prawnika, skorzystać z konsultacji neurologicznych oraz dostać publikacje książkowe. Zadzwoń pod numer : 801 313 333 lub (22) 127 48 50
  • Ogólnopolska Infolinia SM - działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 Informacji na infolinii udzielają profesjonalni doradcy i informatorzy. Pomagamy w uzyskaniu dostępu do leczenia, informujemy o prawach przysługujących choremu i jego rodzinie, żadnego pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Zadzwoń pod numer : 801 313 333 lub (22) 127 48 50
  • Telefoniczna Poradnia Psychologiczna - udziela wsparcia psychologicznego, pomaga osobom z SM i ich bliskim na każdym etapie choroby. Terminy konsultacji umawiane są indywidualnie z każdym pacjentem. Istnieje również możliwość prowadzenia terapii przez telefon na koszt PTSR. Zadzwoń pod numer : 801 313 333 lub (22) 127 48 50 lub wypełnij zgłoszenie internetowe na stronie www.ptsr.org.pl
  • Stacjonarna Poradnia Psychologiczna – udziela indywidualnego wsparcia chorym na SM i ich rodzinom, mieści się w Warszawie, przy ul. Nowolipki 2a. Spotkania i rozmowy odbywają się po wcześniejszym umówieniu się pod numerami Zadzwoń pod numer : 801 313 333 lub (22) 127 48 50 lub wypełnij zgłoszenie internetowe na stronie www.ptsr.org.pl
Ważne

Jak możesz wesprzeć działania PTSR?

  • Wsparcie finansowe – zachęcamy do przekazywania darowizn na rzecz naszej organizacji i tym samym wsparcie naszych działań statutowych.
  • Przekazanie 1% podatku – każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na pomoc osobom chorym na SM. W zeznaniu podatkowym należy wpisać tylko nasz numer KRS 000 008 33 56.
  • Wolontariat – możesz poświecić swój czas na bezpośrednia pomoc osobom chorym lub pracę w biurze.