Stowarzyszenia na rzecz zdrowia psychicznego

Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób, których celem jest pomoc i opieka nad potrzebującymi.

Stowarzyszenie na rzecz zdrowia psychicznego
Autor: Thinkstockphotos.com
Stowarzyszenie Osób i Rodzin
na Rzecz Zdrowia Psychicznego
"Zrozumieć i Pomóc"

ul.Garbary 47,
61-869 Poznań

(0-61) 830 68 88

www.zrozumiecipomoc.pl

kontakt@zrozumiecipomoc.pl

Stowarzyszenie "Persona"
na Rzecz Promocji i Ochrony
Zdrowia Psychicznego
ul.Karola Miarki 7/1,
47-400 Racibórz
603-300 904
personaraciborz@gmail.com
Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób
Chorych Psychicznie "Nadzieja"
ul.Szpitalna 62
6-400 Suwałki
(0-87) 565 62 38
fax (87) 567 21 03
Stowarzyszenie na Rzecz
Psychoterapii i Profilaktyki
Zaburzeń Psychicznych "Arbor"
ul.Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
(0-22) 642 66 11
wewn. 433, 451
Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne
ul.Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
www.psychiatria.org.pl
ptp@psychiatria.org.pl
Stowarzyszenie młodzieży i osób
z problemami psychicznymi
ich rodzin i przyjaciół
"Pomost"
ul.Próchnika 7
90-408 Łódź
(0-42) 632 08 66
Towarzystwo Amici di Tworki ul.Partyzantów 2/4
05-802 Warszawa
(0-22) 758 60 05
Samopomocowa Grupa Rodzin
i Przyjaciół Osób
z Problemami Psychicznymi
"Nie jesteś sam"
ul.Podwale 13
50-043 Wrocław

(0-71) 359 29 21
fax(0-71) 3590987

www.niejestessam.net
biuro@niejestessam.net
Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdziałania Wykluczeniu
Społecznemu Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
"Most"
ul.Krupińskiego 19
85-096 Bydgoszcz
(0-52) 585 37 69
Stowarzyszeni Klub Wsparcia
Psychicznego
ul.Sułkowskiego 58
85-634 Bydgoszcz
(0-52) 327 12 66
Związek Stowarzyszeń Rodzin
i Opiekunów Osób Chorych
Psychicznie POL-FAMILIA
ul.Mickiewicza 24/26
87-100 Toruń
(0-56) 657 96 03
Stowarzyszenie Rodzin
"Zdrowie Psychiczne"
ul.Miodowa 9
31-055 Kraków
(0-12) 421 17 30
Stowarzyszenie Nadzieja
dla Rodziny
ul.Srebrniki 1
80-282 Gdańsk
(0-58) 341 10 83
Stowarzyszenie na rzecz
osób z kryzysami
psychicznymi Przyjazna Dłoń
ul.Srebrniki 1
80-282 Gdańsk
(0-58) 341 80 81
Stowarzyszenie rodzin
i przyjaciół osób mniejszych
szans Więź
ul.Mączna 4
70-780 Szczecin
(0-91) 460 81 47