zaburzenia psychiczne

OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, polega na występowaniu u chorego nawracających natrętnych myśli lub czynności, którym trudno się oprzeć. Próba powstrzymania się od nich wiąże się z naras…

dodano 16-9-2022

Co prawda dwa lata temu pewien wysoki urzędnik stwierdził, że trauma po cowidzie jest większa od tej, którą ludzie mieli po II WŚ, ale widocznie jego pojęcie o wpływie jakiejkolwiek wojny na psychikę…

dodano 17-7-2022

Trichotillomania to nazwa zaburzenia, które polega na niemożności powstrzymywania się od wyrywania sobie włosów – z głowy, brwi, rzęs. Niekiedy przymusowi wyrywania włosów towarzyszy trichofagia, czy…

dodano 1-4-2022

Zespół Capgrasa to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się urojeniem o absurdalnej treści - chory jest przekonany, że znana mu osoba, np. współmałżonek, zostaje zastąpiona przez sobowtóra. W …

dodano 9-12-2021

Zespół Cotarda, inaczej syndrom chodzącego trupa, to niezwykle rzadkie zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się obecnością specyficznych urojeń. Chory uważa się za osobę zmarłą - "chodzącego t…

dodano 19-11-2021

Choroba psychiczna to stan zaburzenia postrzegania realnej rzeczywistości. Jak rozpoznać chorobę psychiczną? Chory ma omamy i urojenia oraz zaburzony tok myślenia. W chorobie psychicznej fałszywy odb…

dodano 19-11-2021

Mania jest odwrotnością depresji i apatii. To zaburzenie psychiczne z grupy tzw. zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się występowaniem podwyższonego bądź drażliwego nastroju. Podwyższony nastrój m…

dodano 19-11-2021

Dezorientacja dotyczyć może utraty świadomości co do miejsca, w którym się znajdujemy, ale i być związana z zaburzeniami dotyczącymi poczucia własnej tożsamości. Do dezorientacji prowadzić mogą probl…

dodano 17-11-2021

Wczesne objawy schizofrenii mogą być bardzo trudne do rozpoznania. Bywa, że są potraktowane jako skutki procesu dojrzewania, przyjmowania narkotyków lub po prostu lenistwa, arogancji i braku wychowan…

dodano 22-10-2021

Inna nazwa tego syndromu to zespół spaczonego łaknienia. A sprowadza się on do tego, że dziecko (czasem także i dorosły) pije własna krew, zjada kurz, własne włosy, wypalone zapałki, surowe ziemniaki…

dodano 20-3-2021

Syllogomania (patologiczne zbieractwo) to zaburzenie psychiczne polegające na trudnościach w pozbywaniu się niepotrzebnych przedmiotów. Chory obsesyjnie gromadzi duże ilości bezwartościowych rzeczy, …

dodano 10-8-2020

Ciąża urojona nie bez powodu nazywana jest też ciążą histeryczną czy rzekomą. To poważne zaburzenie psychiczne wymagające leczenia. Jakie są przyczyny i objawy ciąży urojonej? Dlaczego niektóre kobie…

dodano 10-8-2020