zaburzenia psychiczne

Depresja, uzależnienia czy samookaleczenia. To zaburzenia, które najczęściej spowodowane są jakimiś wydarzeniami, trudną sytuacją, czy nieradzeniem sobie ze stresem. W walce z takimi problemami pomóc…

dodano 24-6-2020

Wśród rozmaitych rodzajów fobii znaleźć można wyjątkowo dziwne i irracjonalne obsesje. Do najbardziej nietypowych należą na przykład strach przed byciem dotykanym (hafefobia), przed klaunami (koulrof…

dodano 12-3-2020

Zaburzenia psychiczne u osób starszych często przebiegają inaczej niż u młodszych pacjentów. Depresja u seniora może być powiązana przede wszystkim z drażliwością, zaburzenia psychotyczne – z podejrz…

dodano 27-9-2019

Teoretycznie wystąpienie halucynacji (omamów) można by traktować jako powód do odwiedzenia psychiatry, jednakże zaburzenia te, wbrew pozorom, bywają związane nie tylko ze schorzeniami psychicznymi. H…

dodano 10-9-2019

Zaburzenia lękowe czyli nerwice należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Towarzyszące im dolegliwości pogarszają jakość życia, dlatego trzeba je w porę rozpoznać i leczyć. Sprawdź, …

dodano 17-5-2019

Stupor (osłupienie) to stan zaburzonej aktywności ruchowej, polegający na znacznie zmniejszonej reaktywności na zasadniczo wszelkiego rodzaju bodźce zewnętrzne. Wystąpienie stuporu zawsze wymaga kons…

dodano 19-12-2018

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) stanowią odpowiedź psychiki na doświadczanie ciężkich wydarzeń – pojawiające się w ich przebiegu zaburzenia psychiczne czy objawy somatyczne (np. zaburzenia czuc…

dodano 30-8-2018

Czy stymulator mózgu pomoże łagodzić nerwicę natręctw? Jest ona jest dość częstym zaburzeniem psychicznym, rzadko jednak daje takie objawy, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Ale dla takich prz…

dodano 3-8-2018

Do zaburzeń psychicznych zaliczanych jest szereg rozmaitych problemów. Wśród nich wymienia się zarówno depresję, jak i spotykane u dzieci całościowe zaburzenia rozwoju czy typowe dla osób starszych o…

dodano 9-8-2017

Zaburzenia somatomorficzne to m.in. hipochondria, uporczywe bóle psychogenne i dysmorfofobia. Są trudne w diagnozowaniu i zdarza się, że pacjent przez wiele lat tuła się od lekarza do lekarza, nie ot…

dodano 25-5-2017

Stwardnienie rozsiane może wywoływać zaburzenia psychiczne - najczęściej są to depresja czy zaburzenia lękowe, ale nie tylko. W razie wystąpienia zaburzeń psychicznych w przebiegu SM wdrożenie leczen…

dodano 17-5-2017

Naukowcom udało się już wykryć co najmniej kilka genów, które mogą być powiązane z występowaniem schizofrenii. Niektóre doniesienia mówią o tym, że mutacje prowadzą do zmian ilości neuroprzekaźników …

dodano 8-5-2017