Remdesiwir - działanie, wskazania i przeciwwskazania do stosowania

2021-09-07 15:07

Remdesiwir należy do grupy leków przeciwwirusowych. W naszej świadomości zaczął istnieć dopiero w momencie wybuchu epidemii COVID-19, mimo, iż lek powstał znacznie wcześniej, aby leczyć zupełnie inną chorobę.

Remdesiwir - działanie, wskazania i przeciwwskazania do stosowania
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Działanie remdesiwiru
  2. Wskazania do stosowania remdesiwiru
  3. Przeciwwskazania do stosowania remdesiwiru
  4. Dostępne preparaty
  5. Dawkowanie remdesiwiru
  6. Działania niepożądane
  7. Interakcje z innymi lekami
  8. Ciąża i karmienie piersią
  9. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
  10. Przechowywanie

Działanie remdesiwiru

Remdesiwir jest prolekiem nukleotydu adenozyny, który jest metabolizowany w komórkach gospodarza do farmakologicznie czynnego metabolitu. Trójfosforan remdesiwiru działa, przede wszystkim, jako analog trójfosforanu adenozyny (ATP) i konkuruje z naturalnym substratem ATP o włączenie do powstających łańcuchów RNA poprzez polimerazę RNA zależną od RNA SARS CoV-2, co powoduje opóźnione zakończenie łańcucha podczas replikacji wirusowego RNA.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Wskazania do stosowania remdesiwiru

Remdesiwir zarejestrowany jest do leczenia choroby COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) u dorosłych oraz u młodzieży (w wieku od 12 lat do mniej niż 18 lat oraz o masie ciała co najmniej 40 kg) z zapaleniem płuc, u których konieczne jest podawanie tlenu (stosowanie tlenu o małym lub dużym przepływie lub innego typu wentylacji nieinwazyjnej na początku leczenia).

Przeciwwskazania do stosowania remdesiwiru

Podstawowe przeciwwskazanie to nadwrażliwość na substancję czynną.

Lek o tym składzie zawiera jako substancję pomocniczą sól sodową eteru sulfobutylowego beta-cyklodekstryny, która jest wydalana przez nerki i gromadzi się u pacjentów z osłabioną czynnością nerek. W związku z tym nie należy go stosować u pacjentów z eGFR < 30 ml/min.

Dostępne preparaty

Remdesiwir jest obecnie dostępny wyłącznie jako proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (proszek do sporządzania koncentratu).

Dawkowanie remdesiwiru

Lek jest stosowany wyłącznie w warunkach lecznictwa szpitalnego, czyli takich, gdzie można ściśle monitorować pacjentów.

Remdesiwir jest przeznaczony do podawania w infuzji dożylnej po rekonstytucji i dalszym rozcieńczeniu.

Działania niepożądane

Najczęściej stwierdzanym działaniem niepożądanym jest zwiększona aktywność aminotransferaz. Możliwe są reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować:

Interakcje z innymi lekami

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących interakcji z remdesiwirem. Całkowity potencjał interakcji jest obecnie nieznany. Pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją w dniach podawania remdesiwiru.

Nie zaleca się na pewno jednoczesnego stosowania remdesiwiru z fosforanem chlorochiny lub siarczanem hydroksychlorochiny.

Silne induktory (np. ryfampicyna) mogą zmniejszać stężenie remdesiwiru w osoczu i nie zaleca się ich stosowania. Silne inhibitory mogą powodować zwiększoną ekspozycję na remdesiwir.

Ciąża i karmienie piersią

Istnieją ograniczone dane na temat stosowania remdesiwiru u kobiet w ciąży. W związku z czym remdesiwiru nie należy stosować w okresie ciąży, o ile stan kliniczny kobiety nie wymaga jego podania.

Nie wiadomo też, czy remdesiwir przenika do mleka ludzkiego ani jaki ma wpływ na organizm niemowlęcia karmionego piersią lub wytwarzanie mleka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Remdesiwir nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Rozcieńczony roztwór do infuzji remdesiwiru należy przechowywać do 24 godzin w temperaturze poniżej 25°C lub 48 godzin w lodówce (2°C–8°C).