Pracodawca nie może wymagać od ciebie dźwigania. Sprawdź dopuszczalne normy BHP

2022-11-15 14:02

Dźwiganie ciężkich przedmiotów, przenoszenie niewygodnych do chwycenia gabarytów czy podnoszenie dzieci może negatywnie odbić się na naszym zdrowiu. Dźwiganie negatywnie wpływa na układ ruchu i może spowodować poważne kontuzje. Twoja praca tego od ciebie wymaga? Sprawdź, ile kg maksymalnie możesz podnosić.

Pracodawca nie może wymagać od ciebie dźwigania. Sprawdź dopuszczalne normy BHP
Autor: Getty Images

"Choroby układu ruchu stanowią poważny problem społeczno-ekonomiczny, a ich rozpowszechnienie sprawia, że są zaliczane do chorób społecznych. Są jedną z najczęstszych przyczyn czasowej niezdolności do pracy, a także najczęstszą przyczyną udzielania świadczeń rehabilitacyjnych oraz niepełnosprawności" - podaje poradnik BHP dla specjalistów, pracodawców i pracowników pod red. Patrycji Krawczyk-Szulc. 

Statystyki mówią, że "wśród pracowników przemysłu metalowego podnoszeniem pała się w codziennej pracy 27% pracowników, a wśród pracowników transportu lądowego – 75%". Bardzo częste występowanie dolegliwości ze strony układu ruchu i narażenie na liczne czynniki obciążające ten układ zaobserwowano również wśród pracowników służby zdrowia.

Żyję z: "Po drugim skoku już nie wypłynąłem"

Dźwiganie ma poważne konsekwencje

Wśród wszystkich dolegliwości ze strony układu ruchu najczęściej występują bóle kręgosłupa. Zespoły bólowe kręgosłupa zaliczane są do chorób układu ruchu bezpośrednio związanych z pracą. Kręgosłup może boleć zarówno przy pracy siedzącej, jak i fizycznej.

Ból dotyczy najczęściej odcinka lędźwiowo-krzyżowego. "Bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, tzw. bóle krzyża, występują w niektórych zawodach nawet u ponad 70% zatrudnionych" - podaje poradnik BHP.

Najczęstszymi czynnikami mającymi wpływ na występowanie bólów kręgosłupa są:

  • ciężka praca fizyczna,
  • podnoszenie i przenoszenie ciężarów (w tym dzieci),
  • wymuszone statyczne pozycje ciała,
  • praca w pozycjach ze skręceniem tułowia, w pochyleniu
  • oraz praca w narażeniu na wibracje.

Powtarzające się przeciążenia kręgosłupa, zwłaszcza wynikające z podnoszenia zbyt ciężkich przedmiotów, może prowadzić do mikrourazów, które przyczyniają się do powstawania zmian zwyrodnieniowych i degeneracyjnych.

Nagłe dźwignięcie w przypadku uszkodzenia pierścienia włóknistego dysku międzykręgowego może spowodować przepuklinę z uciskiem na korzenie nerwów rdzeniowych.

Jak podaje poradnik BHP, w ciągu ostatnich lat zaobserwowano "2-krotny wzrost częstości występowania chorób obwodowego układu nerwowego. Znacznie częściej występują choroby układu ruchu pośrednio związane z pracą, czyli dolegliwości ze strony kręgosłupa (bóle pleców, bóle krzyża) i choroba zwyrodnieniowa stawów".

Oprócz dolegliwości bólowych kręgosłupa, często występują inne kontuzje będące wynikiem dźwigania zbyt ciężkich przedmiotów. Należą do nich m. in.:

Ile maksymalnie można dźwigać w pracy?

Według przepisów maksymalna masa ciężaru podnoszonego i dźwiganego w pracy wynosi:

  • dla kobiet – do 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,
  • dla mężczyzn – do 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Pracownicy młodociani, pracujący w trybie stałym, mogą dźwigać tylko 12 kg (chłopcy) i 8 kg (dziewczyny).

Odrębne przepisy regulują fizyczny wysiłek kobiet w ciąży. Pracując w ciąży w formie dorywczej lub stałej obowiązuje kategoryczny zakaz dźwigania ciężarów o wadze większej niż 3 kilogramy.