Kardiowersja i defibrylacja - co to jest? Różnice między kardiowersją a defibrylacją

2021-12-15 18:17

Kardiowersja i defibrylacja to zabiegi, których celem jest przywrócenie prawidłowej pracy serca. Zarówno defibrylacja, jak i kardiowersja polegają na krótkotrwałym działaniu na serce chorego prądem elektrycznym. Jednak oba zabiegi wykonuje się w innych rodzajach arytmii. Są jeszcze inne różnice między defibrylacją i kardiowersją.

Kardiowersja i defibrylacja - co to jest? Różnice między kardiowersją a defibrylacją
Autor: Thinkstockphotos.com Kardiowersja i defibrylacja - co to jest? Różnice między kardiowersją a defibrylacją

Spis treści

 1. Defibrylacja - wskazania
 2. Na czym polega działanie defibrylatora?
 3. Jak wykonać defibrylację?
 4. Kardiowersja - wskazania do wykonania
 5. Na czym polega zabieg kardiowersji?

Defibrylacja i kardiowersja to zabiegi, których celem jest przywrócenie prawidłowej pracy (rytmu) serca. Zarówno defibrylacja, jak i kardiowersja polegają na krótkotrwałym działaniu na serce chorego prądem elektrycznym. Jednak oba zabiegi wykonuje się w innych rodzajach arytmii serca.

Są jeszcze inne różnice między defibrylacją i kardiowersją?

Defibrylacja - wskazania

Defibrylacja to zabieg awaryjny, wykonywany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wymagających natychmiastowego leczenia, tj. w przypadku:

Defibrylacja to najskuteczniejsza metoda przywracania akcji serca w przypadku migotania komór.

W formie 24: jak dbać o serce?

   Na czym polega działanie defibrylatora?

   W przebiegu migotania komór poszczególne komórki mięśnia sercowego kurczą się niezależnie od siebie, w sposób nieskoordynowany. W konsekwencji całe serce (mimo że poszczególne jego komórki działają) nie kurczy się i nie jest w stanie pompować krwi. W wyniku działania defibrylatora wszystkie komórki mięśnia sercowego się jednocześnie zatrzymują, a następnie równocześnie rozpoczynają skurcze synchroniczne, powodując kurczenie się całego serca.

   Jak wykonać defibrylację?

   Należy położyć pacjenta na plecach, na twardym podłożu. Należy się upewnić, że żadna z części jego ciała nie dotyka wody (poszkodowany nie może leżeć w kałuży itp.) ani metalowych elementów (pacjent nie może dotykać ramy łóżka itp.). Następnie odsłania się klatkę piersiową pacjenta i przykłada lub przykleja (w zależności od rodzaju defibrylatora) do niej dwie elektrody.

   WAŻNE! Elektrody powinny przylegać bezpośrednio do skóry - nie może być ona owłosiona. Następnie urządzenie wysyła do serca impulsy elektryczne.

   Wyróżnia się kilka rodzajów defibrylatorów:

   • stacjonarne - z metalowymi „łyżkami”, które przykłada się do klatki piersiowej pacjenta, i monitorem pokazującym rodzaj arytmii. Tego typu defibrylatory używane w szpitalach i karetkach pogotowia
   • automatyczne zewnętrzne (AED) - z jednorazowymi elektrodami przyklejanymi do klatki piersiowej, i urządzeniem oceniającym rytm serca. Tego typu defibratory same analizują rytm serca pacjenta i decydują o tym, czy przeprowadzenie defibrylacji jest konieczne, czy należy rozpocząć lub kontynuować resuscytację krążeniowo-oddechową.Gdy urządzenie rozpozna stan wymagający wykonania defibrylacji, ostrzega otoczenie, a następnie wykonuje defibrylację. Defibrylacja jest wykonywana dopóki, dopóty prawidłowy rytm serca nie zostanie przywrócony. Sprzęt do automatycznej defibrylacji jest ogólnodostępny w miejscach użyteczności publicznej (lotniska, dworce, muzea, stacje paliwowe, centra handlowe itp.)

   Zewnętrzne defibrylatory przejmują nadzór nad akcją ratunkową i wydają głosowe instrukcje postępowania (po polsku), dlatego być użyte przez każdą osobę, będącą świadkiem wypadku, w którym wymagane jest udzielenie natychmiastowej pomocy.

   Ariel Szczotok, ratownik, pokazuje jak używać automatycznego defibrylatora

   Kardiowersja - wskazania do wykonania

   Kardiowersja może być wykonywana w stanach zagrożenia życia, a także jako zabieg planowy w następujących przypadkach:

   Przed zabiegiem wykonuje się się EKG serca. Wyładowanie w czasie kardiowersji musi być bowiem zsynchronizowane z zapisem EKG. Dlaczego? Ponieważ podczas kardiowersji do wyładowania dochodzi na szczycie załamków R. Brak synchronizacji energii z czynnością elektryczną serca grozi migotaniem komór, zwłaszcza gdy do wyładowania dochodzi w okresie refrakcji względnej kardiomiocytów (załamek T w EKG).

   Chorzy z migotaniem i trzepotaniem przedsionków muszą być przez 4 tygodnie przygotowywani lekami przeciwkrzepliwymi, aby uniknąć ewentualnego zatoru naczynia. Przed zabiegiem chory przez co najmniej 6 godzin nie może jeść.

   Na czym polega zabieg kardiowersji?

   Pacjent otrzymuje krótkotrwałe znieczulenie ogólne. Gdy zaśnie, lekarz przykłada do klatki piersiowej elektrody i wyzwala impuls elektryczny (czasami to kilka impulsów), który ma przywrócić prawidłowy rytm serca.

   Warto wiedzieć

   Kardiowersja a defibrylacja - różnica

   Kardiowersja różni się od defibrylacji tym, że:

   • rejestruje się rytm serca w zapisie EKG,
   • wyładowanie jest zsynchronizowane z aktywnością elektryczną serca, by uniknąć wystąpienia migotania komór przy wyładowaniu w okresie reaktywnej refrakcji,
   • w celu uregulowania pracy serca stosuje się mniejsze wartości energii niż w defibrylacji.

   Czy wiesz, jakie to badanie?

   Pytanie 1 z 10
   densytometria
   jakie to badanie