Ablacja (metoda leczenia arytmii serca) - na czym polega, wskazania, powikłania

2021-11-08 10:55

Ablacja to metoda leczenia arytmii serca. Podczas ablacji za pomocą prądu celowo uszkadza się serce w miejscu, które powoduje arytmię, czyli zaburzenie rytmu serca. Jakie są wskazania do ablacji? Na czym dokładnie polega zabieg? Jaka jest jego skuteczność? Jakie są powikłania po ablacji?

Ablacja
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Ablacja: wskazania
  2. Ablacja: jak się przygotować do zabiegu?
  3. Ablacja: na czym polega? Jak przebiega?
  4. Ablacja: zalecenia po zabiegu
  5. Ablacja: skuteczność
  6. Ablacja: powikłania
Poradnik Zdrowie: kiedy iść do kardiologa?

Ablacja to jedna z metod leczenia różnego rodzaju arytmii, w której wykorzystuje się prąd o częstotliwości radiowej (stąd nazwa ablacja RF - radio frequency).

Zdrowe serce bije spokojne, miarowo. Ten prawidłowy rytm utrzymuje węzeł zatokowy – swego rodzaju "elektrownia", gdzie powstają impulsy elektryczne, które pobudzają mięsień serca do skurczu. Gdy w sercu tworzy się dodatkowa droga przewodzenia impulsów elektrycznych lub ognisko, które generuje zaburzenia jego rytmu, mamy do czynienia z arytmią. Celem ablacji jest zniszczenie dodatkowej drogi przewodzenia lub ogniska w sercu, które przyczyniają się do jego nierównego bicia.

Ablacja: wskazania

Ablację wykonuje się w przypadku:

Przeciwwskazaniami do wykonania ablacji są ciąża i skrzepliny w sercu. Zbiegu nie można wykonać także wtedy, gdy lekarz nie ma możliwości wprowadzenia elektrody przez naczynia obwodowe.

Ablacja: jak się przygotować do zabiegu?

Pacjent powinien przyjść do szpitala na czczo i mieć ze sobą niezbędną dokumentację medyczną.

Ablacja: na czym polega? Jak przebiega?

Pacjentowi podaje się leki uspokajające, a czasem narkotyczny lek przeciwbólowy (opioidy) oraz znieczulenie miejscowe. Na wszelki wypadek zakłada się wenflon, za pomocą którego w czasie zabiegu będzie można podać leki przeciwbólowe (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Następnie w okolicy pachwinowej do tętnicy lub żyły udowej wprowadza się cewnik z elektrodą, który zostaje skierowany drogą naczyń do serca. Potem przeprowadza się badanie elektrofizjologiczne, w czasie którego może być wyzwolona arytmia. Kolejnym etapem zabiegu jest "wypalenie" fragmentu mięśnia serca, w którym zlokalizowano ognisko arytmii. Dokonuje się tego za pomocą prądu o częstotliwości radiowej, generowanego przez elektrodę. Wszystko pod kontrolą obrazu RTG (naczynia pacjenta obserwowane są na monitorze).

W czasie zabiegu pacjent może odczuwać dolegliwości bólowe, które powinien zgłosić. Wówczas podaje się leki przeciwbólowe przez wprowadzony wcześniej wenflon i kontynuuje zabieg. Cała procedura trwa do kilku godzin.

Warto wiedzieć, że oprócz prądu o częstotliwości radiowej można także zastosować inne rodzaje energii (np. ultradźwięki czy aplikację zimna - krioablację).

Ablacja: zalecenia po zabiegu

Po ablacji pacjent przez kilka godzin powinien leżeć w łóżku i nie zginać kończyn.

Ablacja: skuteczność

W większości przypadków arytmii ablacja jest bardzo skuteczna (90-100 proc.). Najmniej efektywna jest w przypadku migotaniu przedsionków (skuteczność zabiegu ocenia się na 60 proc.).

Ablacja: powikłania

Ablacja jest zabiegiem wyjątkowo bezpiecznym. Śmiertelność śród- i okołozabiegowa wynosi mniej niż 0,2  proc. Także ryzyko wystąpienia powikłań po ablacji jest niskie. W rzadkich przypadkach mogą powstać:

  • krwiaki w miejscu wkłucia,
  • tętniak rzekomy,
  • przetoki tętniczo-żylnej,
  • zakrzepica żył głębokich.

Do powikłań po ablacji należą także:

W wyniku ablacji może także dojść do uszkodzenia zastawek serca, przebicia ściany serca, skurczu lub zamknięcia tętnicy wieńcowej.

Czytaj też:

Jaka to choroba?

Pytanie 1 z 12
Co dolega temu dziecku?
niemowle