Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga)

2017-06-16 14:11

Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) to uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna, w przebiegu której dochodzi do zaburzenia wchłaniania tłuszczów (a tym samym witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K), a co za tym idzie - do ich niedoboru. Jakie są przyczyny i objawy zespołu Bassena-Kornzweiga? Na czym polega leczenie?

Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga)
Autor: Thinkstockphotos.com Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) to uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna. Jakie są przyczyny i objawy zespołu Bassena-Kornzweiga? Na czym polega leczenie?

Spis treści

 1. Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - przyczyny
 2. Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - objawy
 3. Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - diagnoza
 4. Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - leczenie

Abetalipoproteinemia, inaczej zespół Bassena-Kornzweiga, akantocytoza lub niedobór apolopoproteiny B, to uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna, w przebiegu której organizm nie produkuje pewnych lipoprotein – substancji, które są niezbędne w procesie wchłaniania przez organizm tłuszczu, cholesterolu i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach pochodzących z diety (poza tym odpowiadają za skuteczny transport tych substancji w krwiobiegu). W konsekwencji dochodzi do zmniejszonego wchłaniania niektórych tłuszczów, a także witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (witaminy A, D, E i K) z przewodu pokarmowego do krwi, a co za tym idzie – do niedoboru tych substancji  w organizmie.

Chory na zespół Bassena-Kornzweiga nie jest w stanie produkować zwłaszcza grupy lipoprotein zwanych beta-lipoproteinami, które odpowiadają za transport cholesterolu.

SPRAWDŹ >> Czym są TRÓJGLICERYDY? Funkcje trójglicerydów w organizmie

Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - przyczyny

Przyczyną zaburzenia metabolizmu tłuszczów jest mutacja w genie MTTP, który zawiera instrukcje, jak utworzyć mikrosomalne białko transportujące triglicerydy (MTP), które jest niezbędne do produkcji beta-lipoprotein.

Choroba jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, tzn. aby dziecko zachorowało, musi otrzymać po jednej kopi wadliwego genu od każdego z rodziców.

Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - objawy

Tłuszcze są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju, a także funkcjonowania układów i narządów, zwłaszcza nerwowego i narządu wzroku. W związku z tym ich niedobór objawia się:

 • nieprawidłowym wzrostem u niemowląt - opóźnieniem w rozwoju lub wzrostem masy ciała niższym od oczekiwanego w danym wieku;
 • osłabieniem mięśni
 • ataksją, czyli problemami z koordynacją ruchów i utrzymaniem równowagi
 • zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki i problemami ze wzrokiem
 • tłustymi, pienistymi stolcami o nieprzyjemnym zapachu

Ponadto pojawiają się objawy niedoboru witamin A, D, E i K. Może wystąpić również niedokrwistość.

Ważne

Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - powikłania

Najpoważniejszym powikłaniem abetalipoproteinemii są problemy ze wzrokiem. Nieleczone mogą się pogarszać i z czasem doprowadzić do utraty wzroku.

Ponadto w przebiegu choroby dochodzi do osłabienia mięśni i ataksji, co utrudnia chodzenie i wykonywanie codziennych czynności.

U niektórych osób z zespołem Bassena-Kornzweiga może też wystąpić opóźnienie w rozwoju umysłowym (co może się objawiać m.in. zaburzeniami mowy).

Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - diagnoza

Lekarze zleca morfologię krwi i zbadanie poziomu cholesterolu. Ponadto można zmierzyć poziom apolipoproteiny B oraz witamin A, D, E i K.

W badaniach krwi charakterystyczne jest zniekształcenie erytrocytów (krwinki „kolczaste”, akantocytoza), które prowadzi do obniżenia poziomu krążących krwinek czerwonych, a co za tym idzie - do niedokrwistości.

Ponadto konieczne mogą być:

 • elektromiografia - badanie aktywności mięśni
 • badania wzroku
 • badania próbki stolca

Abetalipoproteinemia (zespół Bassena-Kornzweiga) - leczenie

Choremu na abetalipoproteinemię podaje się duże dawki witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zwłaszcza witaminy E, która pomaga produkować lipoproteiny. Można też zastosować inne suplementy, w tym kwas linolonowy.