Rezonans magnetyczny głowy - co wykrywa? Rodzaje, wskazania i przeciwwskazania

Rezonans magnetyczny głowy to jedno z badań obrazowych o największej dokładności, które jest jednocześnie badaniem bardzo bezpiecznym dla pacjenta. Jednak niektóre osoby nie mogą skorzystać z tego rodzaju diagnostyki obrazowej. Jakie są przeciwwskazania do wykonania rezonansu? Sprawdź, w jakich sytuacjach lekarz może zlecić obrazowanie głowy metodą rezonansu magnetycznego oraz jakie choroby wykrywa.

Rezonans magnetyczny głowy - co wykrywa? Rodzaje, wskazania i przeciwwskazania
Autor: Getty Images

Rezonans magnetyczny głowy to najbardziej dokładne badanie, które pozwala na zobrazowanie struktur czaszki. Rezonans magnetyczny (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, w skrócie MRI od angielskiego magnetic resonance imaging) to jedno z częściej wykorzystywanych we współczesnej diagnostyce badań obrazowych. Przy jego zastosowaniu możliwe jest zobrazowanie wielu różnych narządów i dotyczących ich patologii. Wykonywane są badania takie jak rezonans jamy brzusznej, miednicy mniejszej, stawu kolanowego i wielu innych. Jednak jednym z częstszych zastosowań tej techniki jest obrazowanie głowy.

Spis treści

  1. Rezonans magnetyczny głowy: rodzaje
  2. Rezonans magnetyczny głowy: jakie choroby wykrywa?
  3. Rezonans magnetyczny głowy: wskazania
  4. Rezonans magnetyczny głowy: bezpieczeństwo
  5. Rezonans magnetyczny głowy: przeciwwskazania

Rezonans magnetyczny głowy: rodzaje

Wyróżnia się kilka różnych rodzajów rezonansu magnetycznego. Podstawowy podział obejmuje:

Środki kontrastowe podawane są drogą dożylną i zwykle jest to kontrast gadolinowy. Kontrast podaje się wtedy, gdy istnieje potrzeba uzyskania jak najdokładniejszego wyniku badania, z jego podaniem związane jest jednak – co prawda niskie – ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowej.

Szczególnym rodzajem rezonansu magnetycznego jest badanie angio-MR, czyli angiografia metodą rezonansu magnetycznego. Badanie ma na celu uwidocznienie struktur naczyniowych w badanej okolicy. W przypadku głowy dzięki angio-MR możliwa jest ocena zlokalizowanych w jej obrębie naczyń krwionośnych, ale i wykrycie u pacjenta ewentualnych tętniaków.

Kolejnym rodzajem rezonansu magnetycznego głowy jest spektroskopia rezonansu magnetycznego. Służy ona do bezinwazyjnej oceny przebiegu procesów metabolicznych w obrębie badanej tkanki. Badanie wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce guzów mózgu i pozwala m.in. ocenić stopień ich złośliwości.

Rezonans magnetyczny głowy: jakie choroby wykrywa?

Wskazaniami do wykonania rezonansu magnetycznego głowy są przede wszystkim różne choroby neurologiczne. Badanie zlecane bywa m.in. w diagnostyce:

Rezonans magnetyczny głowy: wskazania

Rezonans magnetyczny głowy wykonywać można jednak nie tylko wtedy, gdy wysunięte zostanie już podejrzenie jakiejś konkretnej jednostki chorobowej. Często badanie zlecane jest wtedy, gdy zachodzi konieczność poszukiwania przyczyn występujących u pacjenta dolegliwości.

Wśród objawów, których utrzymywanie się przez dłuższy czas można uznać za wskazania do rezonansu magnetycznego głowy, wymienić można przede wszystkim:

Warto tutaj wspomnieć, że rezonans magnetyczny głowy bywa wykonywany również u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Badanie to jest ważne szczególnie u tych chorych, u których objawy zaburzeń psychicznych pojawiły się nagle i od razu przybrały one duże nasilenie.

Rezonans magnetyczny głowy: bezpieczeństwo

Jedną z głównych obaw pacjentów przed różnymi badaniami jest to, czy procedura będzie bezpieczna dla ich zdrowia. W przypadku rezonansu magnetycznego głowy można powiedzieć, iż badanie to jest bezpieczne.

W przeciwieństwie do chociażby tomografii komputerowej obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego nie jest związane z ekspozycją pacjenta na promieniowanie jonizujące. W związku z tym MR można wykonywać wielokrotnie nawet u dzieci i u kobiet ciężarnych.

Tak jak nadmieniono już powyżej, możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznej po podaniu środków kontrastowych, są one jednak ogólnie rzadko spotykane.

Rezonans magnetyczny głowy: przeciwwskazania

Tak jak rezonans z całą pewnością można określić bezpiecznym badaniem, tak jednak nie wszyscy pacjenci mogą być badani z wykorzystaniem tej techniki. W trakcie badania wytwarzane jest silne pole magnetyczne, które – jak nietrudno się domyślić – przyciągać może różne metale.

Z tego względu rezonans magnetyczny głowy nie jest możliwy u osób, które mają jakiegoś rodzaju metalowe obiekty we wnętrzu organizmu (takie jak np. implanty zębowe, rozrusznik serca czy endoprotezę).

Warto tutaj jednak dodać, że obecnie, dzięki postępowi technicznemu, coraz częściej wykorzystywane są implanty z takich metali, które nie są podatne na namagnesowanie. W przypadku wprowadzenia metalowego obiektu do wnętrza organizmu, warto od razu pozyskać dokumentację dotyczącą jego właściwości. Dzięki niej w razie potrzeby możliwe będzie szybkie ustalenie, czy pacjent rzeczywiście nie może mieć wykonanego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Co ciekawe, przeciwwskazaniem do rezonansu magnetycznego głowy może być również posiadanie na skórze tatuażu. Dotyczy to jednak tylko tych tatuaży, które wykonano z wykorzystaniem barwnika zawierającego jakieś metalowe drobinki.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania rezonansu jest klaustrofobia. Badanie odbywa się w tunelu o niewielkiej szerokości, w związku z czym osoby odczuwające nasilony lęk przed zamkniętymi przestrzeniami mogą nie być w stanie wytrzymać w nim przez wymagany czas.

Do uzyskania pełnego wyniku badania konieczna jest współpraca pacjenta. Jest to bardzo ważne szczególnie przy dzieciach, dla których bardzo trudne może być pozostawanie w jednej pozycji przez dłuższy czas (rezonans wymaga pozostawania w bezruchu).

Zarówno w przypadku klaustrofobii, jak i w przypadku ryzyka braku współpracy ze strony pacjenta możliwe jest wykonanie rezonansu magnetycznego głowy w znieczuleniu.

Czytaj też: