Anatomia

Łydka w ujęciu anatomicznym to część goleni, czyli fragmentu kończyny dolnej umiejscowionego pomiędzy udem a stopą. Składa się w większości z mięśni. Aby poprawić ich wygląd, niektórzy ludzie decydują się nawet na skorzystanie z... implantów łydek! W wyniku urazów, przeciążeń lub niektórych chorób w obrębie łydek może pojawić się ból, opuchlizna lub skurcze. Z jakich mięśni jest zbudowana łydka i jakie pełnią funkcje?
Łopatka to płaska kość zlokalizowana w górnej części pleców, na ścianie grzbietowej klatki piersiowej, między kręgosłupem a stawem ramiennym, od którego zaczyna się kończyna górna. Łopatka współtworzy ten staw. A ruchomość całego kompleksu barkowego w dużej mierze zależy właśnie od mobilności łopatki. Ból w okolicach łopatki może zwiastować problemy z sercem, kręgosłupem lub uszkodzenie samej łopatki i okalających ją mięśni.
Kark to nic innego, jak tylna część szyi. W tej okolicy ciała znajduje się wiele istotnych struktur, między innymi kręgi szyjne, rdzeń kręgowy czy ważne naczynia krwionośne. Powszechną dolegliwością tej części ludzkiego ciała jest ból karku. Jakie są przyczyny tego rodzaju bólów i co zrobić, aby przestały one występować? Dowiedz się, jak wygląda budowa karku.
Śródstopie to – jak wskazuje sama nazwa – środkowa część stopy. Rozciąga się ono pomiędzy palcami stopy a stępem i zbudowane jest z pięciu kości śródstopia. W obrębie śródstopia może dochodzić do różnych zmian. Wszelkie nieprawidłowości objawiają się przede wszystkim bólem śródstopia zarówno w spoczynku, jak i podczas chodzenia. W niektórych przypadkach może dojść nawet do złamań kości śródstopia. Jaka jest dokładna budowa kości śródstopia i jakie patologie mogą dotyczyć tej części ludzkiego ciała?
Szkielet człowieka, kościec czy układ kostny to określenie wszystkich kości, które wchodzą w skład ludzkiego ciała. Szkielet dorosłego człowieka składa się z 206 kości, lecz w trakcie rozwoju osobniczego wiele z nich dopiero powstaje lub się zrasta. Dlatego noworodek ma aż 270, a nastolatek może mieć nawet 356 kości.
Mięsień trójgłowy ramienia, znany także jako triceps (od łacińskiej nazwy: musculus triceps brachii), to główny prostownik stawu łokciowego. Ze względu na to, że jest dobrze widoczny przez skórę, należy do najchętniej trenowanych mięśni tej okolicy ciała.
Przedramię to część kończyny górnej zlokalizowana pomiędzy ramieniem a ręką. W jego obrębie znajduje się wiele różnych mięśni, których rolą jest m.in. udział w ruchach ręki czy ruchach jej palców. Najczęstszą patologią dotyczącą przedramienia są jego złamania, do których dochodzić może szczególnie przy upadkach na wyprostowaną kończynę górną. Sprawdź, jak wygląda budowa anatomiczna przedramienia.
Kręgosłup tworzy silną, a jednocześnie elastyczną podstawę ciała człowieka, w związku z czym bywa porównywany z jego rusztowaniem, na którym wszystko się opiera. Obok funkcji podporowej, kształtującej sylwetkę i umożliwiającej pionową postawę ciała kluczową funkcją kręgosłupa jest ochrona rdzenia kręgowego. Kręgosłup widziany od boku przypomina nieco wyciągniętą literę S, którą tworzą naturalne krzywizny: lordoza szyjna, kifoza piersiowa, lordoza lędźwiowa i kifoza krzyżowa. Funkcja podporowa i związane z nią duże obciążenia dla kręgosłupa sprawiają, że jest on narażony na zwyrodnienia i liczne urazy.
Czaszka człowieka to charakterystyczna część układu szkieletowego, która odpowiada za ochronę mózgu, narządów zmysłów oraz innych tkanek znajdujących się w jej obrębie. Dzieli się na części mózgową oraz twarzową. Na wczesnym etapie rozwoju człowieka zawiera miękkie, elastyczne ciemiączka, które kostnieją po dostosowaniu się kształtu i rozmiaru czaszki do mózgowia.
Spojenie łonowe nazywane jest chrząstkozrostem, który łączy obie kości łonowe. Miednica człowieka jest parzystą kością, która w przedniej części jest połączona właśnie za pomocą spojenia łonowego. Dolegliwości związane ze spojeniem łonowym towarzyszą szczególnie kobietom w ciąży lub po porodzie. Co oznacza ból spojenia łonowego i jak go leczyć?
Staw łokciowy składa się z trzech stawów anatomicznie ze sobą złączonych i otoczonych wspólną torebką stawową. Duża złożoność stawu łokciowego, a także fakt, że jest on często intensywnie (nad)używany sprawiają, że często ulega kontuzjom.
Staw ramienny to największy staw kończyny górnej, który łączy kość ramienną z obręczą barkową. Jako staw kulisty umożliwia bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich płaszczyznach. Uszkodzenia stawu ramiennego mogą z jednej strony generować ból i ograniczać ruchomość w stawie, a z drugiej strony wywoływać niestabilność związaną ze zbytnim rozluźnieniem i rozciągnięciem okalających go struktur.