Przedramię - budowa, kości, mięśnie, złamania

2021-02-17 12:20

Przedramię to część kończyny górnej zlokalizowana pomiędzy ramieniem a ręką. W jego obrębie znajduje się wiele różnych mięśni, których rolą jest m.in. udział w ruchach ręki czy ruchach jej palców. Najczęstszą patologią dotyczącą przedramienia są jego złamania, do których dochodzić może szczególnie przy upadkach na wyprostowaną kończynę górną. Sprawdź, jak wygląda budowa anatomiczna przedramienia.

Przedramię - budowa, kości, mięśnie, złamania
Autor: Getty Images

Przedramię (ang. forearm) jest częścią kończyny górnej i znajduje się ono między ramieniem a ręką. Wyróżnić w nim można dwie okolice, którymi są okolica przedramieniowa przednia i okolica przedramieniowa tylna. Okolicę przednią przedramienia pokrywa skóra cieńsza od skóry w okolicy tylnej, przez co zwykle wyraźnie widoczne są znajdujące się w tej części przedramienia naczynia żylne:

 • żyła odłokciowa,
 • żyła odpromieniowa
 • oraz żyła pośrodkowa przedramienia, która łączy obie wspomniane wcześniej żyły.

W przedniej okolicy przedramienia biegną również nerwy skórne:

 • nerw przedramienia przyśrodkowy
 • oraz nerw przedramienia boczny.

W okolicy tylnej przedramienia znaleźć można liczne żyły powierzchowne, którym towarzyszą naczynia chłonne, a oprócz nich także i nerw skórny tylny przedramienia. Warto tutaj wspomnieć o pewnej strukturze, która wyodrębnia kilka przedziałów w obrębie przedramienia. Jest nią powięź przedramienia, która tworzy swoiste przegrody. Dzięki powięzi przedramienia można wyróżnić trzy przestrzenie mięśniowe przedramienia. Są nimi:

 • przestrzeń przednia,
 • przestrzeń boczna
 • oraz przestrzeń tylna.

Spis treści

 1. Przedramię: mięśnie grupy przedniej
 2. Przedramię: mięśnie grupy bocznej
 3. Przedramię: mięśnie grupy tylnej
 4. Przedramię: kości
 5. Przedramię: złamania
 6. Przedramię: choroby

Przedramię: mięśnie grupy przedniej

W przedniej przestrzeni przedramienia znajdują się mięśnie, które ogólnie określa się mianem zginaczy. Mięśnie te rozmieszczone są niejako w dwóch warstwach – powierzchownej i głębokiej. Wśród mięśni znajdujących się w warstwie powierzchownej znajdują się:

 • mięsień nawrotny obły,
 • mięsień zginacz nadgarstka promieniowy,
 • mięsień dłoniowy długi,
 • mięsień zginacz palców powierzchowny,
 • mięsień zginacz nadgarstka łokciowy.

Głębiej położone są natomiast inne mięśnie przedniej przestrzeni przedramienia, takie jak:

 • mięsień zginacz głęboki palców,
 • mięsień zginacz kciuka długi,
 • mięsień nawrotny czworoboczny.

Większość z wymienionych mięśni unerwia nerw pośrodkowy. Wyjątek stanowią dwa mięśnie:

 • mięsień zginacz nadgarstka łokciowy - unerwiony jest przez nerw łokciowy)
 • oraz mięsień zginacz głęboki palców - zaopatrywany jest zarówno przez nerw pośrodkowy, jak i łokciowy).

W przedniej przestrzeni przedramienia znajdują się jednak nie tylko mięśnie, ale i inne struktury. Wspomnieć tutaj można chociażby o zlokalizowanych w jej obrębie trzech powrózkach naczyniowo-nerwowych.

W powrózku łokciowym znajdują się:

 • nerw łokciowy,
 • tętnica łokciowa
 • oraz dwie żyły łokciowe.

W skład powrózka pośrodkowego wchodzą:

 • nerw pośrodkowy
 • oraz tętnica towarzysząca nerwowi pośrodkowemu.

Trzecim powrózkiem jest powrózek międzykostny przedni, w którego skład wchodzą:

 • nerw międzykostny przedni
 • oraz tętnica i żyła międzykostna przednia.

Przedramię: mięśnie grupy bocznej

Mięśnie położone w bocznej przestrzeni przedramienia określane są jako mięśnie prostowniki promieniowe. Zlokalizowane w tej części przedramienia są cztery mięśnie:

 • mięsień ramienno-promieniowy,
 • mięsień prostownik nadgarstka promieniowy długi,
 • mięsień prostownik nadgarstka promieniowy krótki,
 • mięsień odwracacz.

Wszystkie wymienione powyżej mięśnie unerwione są przez nerw promieniowy.

Podobnie jak w przestrzeni przedniej, tak i w bocznej można znaleźć powrózek naczyniowo-nerwowy. W tym przypadku jest nim powrózek promieniowy, w którym znajduje się:

 • gałąź powierzchowna nerwu promieniowego,
 • tętnica promieniowa
 • oraz żyły promieniowe.

Przedramię: mięśnie grupy tylnej

W tylnej przestrzeni przedramienia znajdują się mięśnie, które określane są mianem mięśni prostowników łokciowych. Zlokalizowane są one w dwóch warstwach – powierzchownej i głębokiej.

Do mięśni warstwy powierzchownej tylnej przestrzeni przedramienia zaliczane są:

 • mięsień prostownik palców,
 • mięsień prostownik palca małego,
 • mięsień prostownik nadgarstka łokciowy.

W warstwie głębokiej mięśni tylnej przestrzeni przedramienia znajdują się natomiast:

 • mięsień prostownik krótki kciuka,
 • mięsień odwodziciel długi kciuka,
 • mięsień prostownik długi kciuka,
 • mięsień prostownik wskaziciela.

Wszystkie z wymienionych wyżej mięśni unerwia jeden nerw, którym jest nerw promieniowy.

W tylnej przestrzeni przedramienia również można znaleźć powrózek naczyniowo-nerwowy. Określa się go jako powrózek międzykostny tylny. Znajdują się w nim:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego
 • oraz tętnica międzykostna tylna.

Przedramię: kości

Kości przedramienia wyróżnia się dwie i są nimi kość promieniowa oraz kość łokciowa. Kość promieniowa jest masywniejsza od łokciowej. Kość łokciowa jest z kolei dłuższa od kości promieniowej.

Przedramię: złamania

Zasadniczo najczęstszą patologią, która może dotyczyć przedramienia, są złamania wchodzących w jego skład kości. Szczególnie często dochodzi do nich wskutek upadku na wyprostowaną kończynę górną. Możliwe są one również wtedy, gdy ktoś osłania swoją twarz przed uderzeniem.

Wyróżnia się dwa specyficzne typy złamań przedramienia. Oba dotyczą dalszej nasady kości promieniowej:

 • złamanie Collesa - powstaje wtedy, gdy pacjent upada na wyprostowaną rękę,
 • złamanie Smitha  - dochodzić do niego może z kolei w sytuacji, gdy chory upada na zgiętą rękę.

Przedramię: choroby

Wśród innych problemów zdrowotnych, które również mogą dotyczyć przedramienia, wymienić można jeszcze przeciążenie mięśni przedramienia czy zaburzenia czynności przebiegających przez przedramię nerwów. Mogą przybierać one postać mononeuropatie czy polineuropatii.

Czytaj też: