Antefamafobia plagą współczesnych czasów? Dotyczy szczególnie młodych osób

2022-10-13 13:12

Fobia może być związana niemal z każdą sytuacją lub zjawiskiem, które powoduje ogromny niepokój i zakłóca jakość życia. Jednymi z najczęściej występujących fobii są fobie społeczne. Choć mogą dotyczyć różnych aspektów, ich wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiany lęk przed interakcjami międzyludzkimi. Antefamafobia często zaliczana jest do fobii typowych dla 21. wieku. Dotyka szczególnie młodych, nieśmiałych ludzi. Czym się objawia?

Zestresowana kobieta siedzi przy biurku
Autor: Getty Images

Antefamafobia jest stosunkowo nowym typem fobii. Polega na odczuwaniu lęku przed wejściem do pomieszczenia pełnego ludzi w obawie przed obgadywaniem. Może więc skutecznie utrudnić życie. Lęk przed wejściem do pomieszczenia pełnego osób potencjalnie nas obgadujących może towarzyszyć wręcz na każdym kroku: w domu, w pracy, w szkole czy podczas spotkań towarzyskich. Strach związany z przekonaniem, że osoby w innym pomieszczeniu rozmawiały o osobie dotkniętej fobią, tuż zanim tam weszła, wymaga leczenia, gdyż może się pogłębiać i skutecznie uniemożliwiać normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Poradnik Zdrowie: depresja pierwsze objawy

Antefamafobia - jak się objawia?

Antefamafobia należy do rodzaju fobii, które pojawiają się najczęściej u osób z obniżoną samoakceptacją. Lęk przed oceną innych i obawa przed tym, że o nas rozmawiają dotyczy osób niedowartościowanych, które nie wierzą w siebie. Dlatego, kiedy ma dojść do przekroczenia progu pokoju pełnego ludzi, ich lęk przed oceną innych jeszcze bardziej się nasila. Obawa przed tym, że staną się przedmiotem czyjejś rozmowy, przedstawionym w negatywnym świetle, powoduje szereg uciążliwych objawów.

Osoba doświadczająca antefamafobii najczęściej odczuwa:

  • negatywne myśli rozpierające od środka
  • trudny do opanowania lęk
  • poczucie beznadziejności, nieakceptowania

Objawy dotyczące lęku przed obgadywaniem nie kończą się tylko na sferze psychicznej. Są również odczuwalne jako bardzo uciążliwe objawy fizyczne. Należą do nich m.in.:

Jak sobie poradzić z lękiem przed obgadywaniem?

Aby przestać bać się oceny innych, najpierw należy zacząć pracować nad swoją samooceną. To właśnie ona jest kluczem do akceptacji swojej osoby. Jeśli będziemy znać swoją wartość, problem z lękiem przed komentarzami ze strony innych osób zniknie. Jednak by tego dokonać, trzeba włożyć dużo pracy. Warto skupiać się na swoich mocnych stronach i pielęgnować je. W tym celu pomoże założenia dziennika myśli i codziennym wypisywaniu sytuacji, w których poczuliśmy się pewnie/ ładnie itp.

Pewności siebie może dodać osiąganie małych sukcesów (zarówno tych osobistych, jak i zawodowych). Dlatego warto rzucać sobie niewielkie wyzwania, gdyż zrealizowanie ich wyzwoli pochwały ze strony innych. To pomoże nam zbudować uczucie akceptacji ze strony środowiska. Osiąganie sukcesów powinno również dodać nam pewności siebie i docenić swoją wartość. 

Jeśli jednak próby zwiększenia pewności siebie nie działają, a strach przed oceną i obgadywaniem wciąż nam towarzyszy, warto skorzystać z pomocy psychologa. Specjalista w fachowy sposób spróbuje zrozumieć istotę problemu oraz pomóc uporać się z niską samooceną.