Naczyniak wątroby: przyczyny, objawy, leczenie

lek. Piotr Podwysocki

Naczyniaki wątroby zalicza się do najczęstszych łagodnych nowotworów wątroby. Większość z nich nie daje żadnych objawów i jest przypadkowo wykrywana w czasie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Naczyniaki wątroby występują z tą samą częstością u obu płci, z rozpowszechnieniem rzędu 5-10% wśród ogółu populacji. Ich etiopatogeneza nie została w pełni wyjaśniona.

Najnowsze artykuły