Krwiaki wewnątrzczaszkowe, czyli powikłania po urazach mózgu

Monika Majewska

Krwiaki wewnątrzczaszkowe są najcięższymi powikłaniami po urazach mózgu, np. w wyniku wypadku. Skutkiem gromadzenia się krwi w mózgu może być trwały niedowład ciała, śpiączka, a nawet śmierć. Do powstania krwiaków dochodzi najczęściej w wyniku urazów bezwładnościowych, czyli takich gdzie nastąpiła gwałtowna zmiana prędkości, np. podczas uderzenia głową w nieruchomą przeszkodę. Sprawdź, jakie są rodzaje krwiaków mózgu i jak rozpoznać, czy doszło do ich powstania.

Najnowsze artykuły