Badanie histopatologiczne - co to jest? Przebieg i wyniki badania histopatologicznego

mgr Karolina Karabin, biolog molekularny, diagnosta laboratoryjny, Cambridge Diagnostics Polska

Badanie histopatologiczne polega na ocenie mikroskopowej wycinka tkanki. Może to być np. badanie histopatologiczne po łyżeczkowaniu, by poznać przyczynę obumarcia płodu, czy badanie histopatologiczne żołądka po gastroskopii. Jednak badanie histopatologiczne ma szczególne znaczenie w diagnostyce chorób nowotworowych. Na czym polega badanie histopatologiczne? Jak interpretować jego wyniki? Jakie jest czas oczekiwania na wyniki? Czy badanie histopatologiczne jest wiarygodne?