Odkryto dwa nowe objawy zakażenia koronawirusem. Mogą wynikać z uszkodzenia mózgu

2020-07-16 7:22

Pojawiły się dwa kolejne objawy zakażenia koronawirusem - jak twierdzą badacze z z University of Cincinnati College of Medicine, to obniżony nastrój i niepokój, których prawdopodobnym źródłem jest oddziaływanie wirusa na mózg.

obniżony nastrój
Autor: Getty Images

Wyniki swoich badań naukowcy opublikowali na łamach pisma „The Laryngoscope”. W artykule donoszą, że chorobie wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 towarzyszy pogorszenie nastroju i niepokój, przy czym objawy te wiążą się z zaburzeniami węchu i smaku, a nie z nasileniem pozostałych, niepokojących symptomów, takich jak skrócenie oddechu, kaszel czy gorączka.

"Żaden z tych objawów, które zapowiadały nasilenie choroby czy śmierć nie wiązał się z tym, jak bardzo obniżony był nastrój, czy jak silne lęki ktoś odczuwał. Jedynym elementem COVID-19, który wiązał się z obniżonym nastrojem i niepokojami, było nasilenie utraty węchu i smaku. To niespodziewany i szokujący wynik” - mówi jeden z naukowców, prof. Ahmad Sedaghat

Do takich wniosków badacz doszedł po przeprowadzeniu telefonicznych ankiet z udziałem 114 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19. Badanie oceniało wspomnianą utratę smaku i węchu, poziom zatkania nosa, nadmierną produkcję śluzu, gorączkę, kaszel i skrócenie oddechu.

Spośród uczestników, którzy przystąpili do badania, aż 47,4 proc. przynajmniej przez kilka dni w tygodniu miało obniżony nastrój, a 21,1 proc. cierpiało z jego powodu niemal codziennie. 44,7 proc. doniosło o umiarkowanym niepokoju, a 10,5 proc. - o nasilonym.

„Niespodziewane odkrycie, że potencjalnie najmniej dokuczliwe objawy COVID-19 mogą najsilniej powodować zaburzenia psychologiczne, może mówić nam coś na temat choroby. Według nas, wyniki te sugerują możliwość, że kłopoty psychologiczne w postaci gorszego nastroju i niepokojów mogą odzwierciedlać wnikanie powodującego COVID-19 SARS-CoV-2 do centralnego układu nerwowego” - wyjaśnia prof. Sedaghat.

Eksperci już od dłuższego czasu podejrzewali, że tzw. pasmo węchowe (czyli droga, którą sygnały o zapachach wędrują do mózgu) to jednocześnie główny szlak, którym koronawirusy wnikają do centralnego układu nerwowego. Dowody na to znajdowano m.in. w badaniach na myszach już w przypadku wirusa SARS.

„Objawy psychologicznego stresu, takie jak pogorszony nastrój i niepokój, to symptomy związane z centralnym układem nerwowym, jeśli wiążą się tylko z pogorszeniem węchu. Może to wskazywać że wirus zakaża neurony węchowe, pogarsza węch i wykorzystuje pasmo węchowe do wniknięcia w centralny układ nerwowy” - tłumaczy prof. Sedaghat.

Już wcześniej opisywano związane z zakażeniem koronawirusem rzadkie, ale ciężkie objawy ze strony układu nerwowego, takie jak drgawki czy zaburzenia świadomości.

Jednak pogorszenie nastroju i odczuwanie niepokoju mogą być znacznie częstsze.

„Może być więcej przypadków penetracji układu nerwowego przez wirusa niż nam się wydaje. Wynika to z częstości występowania związanego z zaburzeniami węchu pogorszonego nastroju i lęków. Otwiera to drzwi do dalszych badań sprawdzających, jak wirus może oddziaływać z centralnym układem nerwowym” - mówi naukowiec.

Źródło: PAP

Włodzimierz Gut: Mówienie o końcu epidemii to zbyt duży entuzjazm [Super Raport]

Czy umiesz kontrolować stres?

Pytanie 1 z 10
Ile razy w ciągu ostatniego tygodnia wystąpił u ciebie któryś z tych objawów: kłopoty ze snem, problemy z oddychaniem, bóle kręgosłupa, żołądka, migrena, gorączka, brak apetytu, wzmożone łaknienie?