Prawie każdy zna te leki. Według naukowców mogą pomóc w walce z rakiem

2021-12-01 15:12

Leki przeciwhistaminowe to preparaty dostępne bez recepty, które najczęściej stosujemy w celu złagodzenia objawów alergii. Zdaniem naukowców mogą one również poprawić wyniki pacjentów poddawanych immunoterapii.

Pacjentka onkologiczna ma zapewnioną kompleksową opiekę medyczną na każdym etapie choroby.
Autor: Getty Images

Immunoterapia uchodzi za innowacyjną metodę leczenia nowotworów, która polega na aktywacji układu odpornościowego pacjenta. Tym razem naukowcy z MD Anderson Cancer Center (MDACC) na Uniwersytecie w Teksasie wzięli pod lupę leki przeciwhistaminowe. Doszli do zaskakującego wniosku, że preparaty, które stosuje się do walki z różnymi rodzajami alergii, mogą być pomocne w leczeniu pacjentów onkologicznych poddawanych immunoterapii.

Zespół naukowców dokonał retrospektywnej analizy 878 pacjentów leczonych immunoterapią z zastosowaniem leków blokujących punkty kontrolne (tzw. inhibitorów punktów kontrolnych) takich jak: pembrolizumab i niwolumab. Następnie uzyskane wyniki porównał z danymi medycznymi pochodzącymi od 1986 pacjentów onkologicznych poddanych chemioterapii.

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do onkologa?

Wstępne wnioski są zaskakujące

Badacze odkryli, że pacjenci z czerniakiem, którzy przyjmowali leki przeciwhistaminowe (H1-blokery) i poddani byli immunoterapii, mieli znacznie niższy wskaźnik zgonów w porównaniu z grupą pacjentów, która nie przyjmowała tych preparatów.

Podobny wynik naukowcy odnotowali u pacjentów chorych na raka płuc, którzy byli leczeni za pomocą immunoterapii. To samo zaobserwowali u osób, które walczyły z rakiem piersi i rakiem jelita grubego.

Z analizy naukowej wynika, że leki przeciwhistaminowe (H1-blokery) mają minimalny wpływ na przeżycie pacjentów leczonych chemioterapią. Oznacza to, że te preparaty najprawdopodobniej nie działają bezpośrednio na komórki nowotworowe.

Receptor histaminowy a odpowiedź immunologiczna

Korzystając z danych medycznych pacjentów z The Cancer Genome Altlas (z programu dot. genomiki raka w 2005 r.), uczeni zauważyli, że wysoka ekspresja receptora histaminowego H1 w guzach skorelowana z markerami obniżonej funkcji odpornościowej dawała gorszą odpowiedź na leczenie immunoterapią i gorsze rokowania.

Mając to na uwadze, badacze w najnowszej analizie skupili się na tym, w jaki sposób receptor histaminowy H1 i sama histamina przyczyniły się do odpowiedzi immunologicznej.

Wyniki badań przedklinicznych pokazały, że receptor histaminowy H1 był obecny w komórkach nowotworowych rozprzestrzeniających się wokół guza. Zdaniem naukowców zablokowanie receptora w tych komórkach między innymi przez leczenie przeciwhistaminowe przywróciło odpowiedź immunologiczną. Dzięki temu wzrost guza został zahamowany.

Autorzy badania stwierdzili, że wyniki "silnie" wspierają stosowanie leków przeciwhistaminowych w leczeniu pacjentów z rakiem mających alergię oraz podwyższony poziom histaminy w moczu. Jak napisali w artykule w "Cancer Cell", leki przeciwhistaminowe (H1-blokery) mogą przywrócić funkcję limfocytów T przez histaminę biorącą udział w reakcjach alergicznych, a także poprawić skuteczność immunoterapii.  

Jak wyjaśnił główny badacz dr Yi Xiao, "histamina dzięki receptorowi HRH1 może powodować, że komórki nowotworowe są mniej oporne na immunoterapię". Potrzebne są kolejne badania w celu dokładnego zweryfikowania tej tezy.

Wyniki badania ukazały się na łamach czasopisma „Cancer Cell”.

Sonda
Powiedz nam: