Choroba podczas wakacji może przytrafić się każdemu. Co w takiej sytuacji z urlopem?

2022-07-20 10:29

Choroba nie wybiera i może przydarzyć się nawet podczas urlopu. Gdy choroba dopadła cię przed urlopem, sprawa jest prosta. Jeśli miałeś pecha i zachorowałeś w trakcie wakacji, powinieneś wiedzieć o kilku rzeczach.

kobieta
Autor: Getty Images

Kiedy zachorowałeś przed rozpoczęciem urlopu powinieneś poinformować pracodawcę o swojej sytuacji, a on musi przenieść twój urlop na inny termin. Jeśli jednak zachorujesz w trakcie urlopu, musisz jak najszybciej udać się do lekarza. Specjalista wystawi ci zwolnienie lekarskie.

W trakcie urlopu nie możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim. Jest to niezgodne z jego przeznaczeniem, dlatego kiedy podczas wakacji otrzymasz L4, twój urlop ulega przerwaniu, a ty o zaistniałej sytuacji powinieneś poinformować swojego pracodawcę.

Kiedy można przerwać urlop?

Pamiętaj, że urlop wypoczynkowy może zostać przerwany tylko w określonych sytuacjach. Należy do nich:

  • czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie przez czas do 3 miesięcy,
  • urlop macierzyński.

Jeśli twój urlop został przerwany przez chorobę, przysługuje ci możliwość wykorzystania pozostałej części urlopu w innym terminie, który powinieneś ustalić ze swoim pracodawcą. Wówczas zaległy urlop powinien być wykorzystany do końca września następnego roku.

Po zakończeniu zwolnienia urlop nie zostaje wznowiony automatycznie. Musisz złożyć stosowny wniosek i otrzymać zgodę od pracodawcy. Jeśli w trakcie urlopu przebywasz na zwolnieniu, przysługuje ci wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Zwolnienie lekarskie na dziecko - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Choroba dziecka a urlop

Gdy podczas urlopu zachoruje twoje dziecko, nie możesz przerwać urlopu wypoczynkowego. Nie przysługuje ci także prawo do zasiłku opiekuńczego za okres choroby dziecka. Możesz jednak porozmawiać ze swoim pracodawcą o przesunięciu terminu wakacji.

Urlop bezpłatny a L4

Jeśli przebywasz na urlopie bezpłatnym i zachorujesz, nie przysługuje ci prawo do wynagrodzenia, do zasiłku z powodu choroby, zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Urlop bezpłatny jest zawieszeniem stosunku pracy i tym samym przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. Wynika to z faktu, że urlop bezpłatny jest okresem, kiedy pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenia zdrowotne pracownika.

Możesz złożyć wniosek o cofnięcie urlopu bezpłatnego, jednak twój pracodawca nie ma obowiązku wyrazić na to zgody. Jeśli niezdolność do pracy będzie występować po zakończeniu bezpłatnego urlopu, dopiero wtedy możesz ubiegać się o zasiłek chorobowy, ale tylko za okres po jego zakończeniu.