Zwolnienia lekarskie: co trzeba wiedzieć o L4?

2012-02-23 12:42

Kiedy zachorujesz, należy ci się zwolnienie lekarskie i wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Aby wrócić do zdrowia, potrzebny jest ci spokój i odpoczynek. Badający cię lekarz, niezależnie od miejsca konsultacji i formy zatrudnienia (placówka podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista, placówka prywatna), może wypisać ci zwolnienie.

Zwolnienia lekarskie: co trzeba wiedzieć o L4?
Autor: GettyImages Kiedy zachorujesz, należy ci się zwolnienie lekarskie i wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Spis treści

  1. Polacy na L4 spędzają prawie 280 mln dni rocznie. Głównie z powodu depresji
  2. Zwolnienie lekarskie - ważne są terminy
  3. Choroba w rodzinie
  4. Walcz z chorobą - nie pracuj

Zwolnienie lekarskie wystawia się za okres od dnia wizyty lub od dnia następnego. Jeśli jednak lekarz uzna, że bez wątpienia pacjent był niezdolny do pracy także w poprzednie dni, może wystawić zwolnienie obejmujące maksymalnie 3 dni poprzedzające badanie.

UWAGA! Do wystawienia dokumentu będzie potrzebny twój numer PESEL, twój NIP i NIP pracodawcy.

To druk ścisłego zarachowania, który jest usprawiedliwieniem nieobecności w pracy i jednocześnie stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego za czas, kiedy nie wykonujesz swoich służbowych obowiązków. Zaświadczenie jest wypisywane w trzech samokopiujących się egzemplarzach. Pierwsza – czerwona kopia jest wysyłana do ZUS, drugą – zieloną otrzymuje pacjent, aby dostarczyć do pracodawcy. Na tej kopii nie jest widoczny numer statystyczny choroby (czyli nikt w zakładzie pracy nie będzie wiedział, jaki problem medyczny jest przyczyną twojej nieobecności). Takie informacje są bowiem poufne i objęte tajemnicą lekarską. Trzecia kopia zwolnienia pozostaje u lekarza.

Polacy na L4 spędzają prawie 280 mln dni rocznie. Głównie z powodu depresji

Źródło: lifestyle.newseria.pl

Zwolnienie lekarskie - ważne są terminy

O niezdolności do pracy trzeba poinformować pracodawcę jak najszybciej, nie później niż w drugim dniu nieobecności. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, faksem lub pocztą internetową.

UWAGA! Spóźnienie w dostarczeniu zwolnienia może spowodować obniżenie zasiłku chorobowego o 25 proc.

Taką informację może także w naszym imieniu przekazać inna osoba. Bez konsekwencji prawnych 2-dniowy termin może być przekroczony na przykład wtedy, gdy pracownik jest obłożnie chory lub nie ma bliskich, którzy mogliby o tym powiadomić. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do pracy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Druk możesz też przekazać listownie lub przez kuriera.

Choroba w rodzinie

Można też dostać zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem. Na dzieci do 14. roku życia (niezależnie od ich liczby) przysługuje 60 dni zwolnienia w ciągu roku. Na dzieci powyżej 14. roku życia i innych członków rodziny można otrzymać rocznie 14 dni zwolnienia. Za czas nieobecności w pracy z powodu opieki przysługuje 80 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie zawsze wystawia lekarz opiekujący się chorym. W razie zgubienia zwolnienia należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, który je wystawił. Sporządzi on wypis z kopii zwolnienia, którą ma obowiązek przechowywać w dokumentacji. Wypis jest traktowany jak oryginał.

Walcz z chorobą - nie pracuj

O tym, czy w czasie choroby musisz leżeć, czy też możesz chodzić, decyduje lekarz prowadzący. Nakaz leżenia w łóżku lub możliwość chodzenia są oznaczone kodem, który jest czytelny dla pracodawcy. Chodzący chorzy bez obaw mogą opuszczać mieszkanie, zwłaszcza że często wymaga tego terapia (na przykład zastrzyki). W czasie zwolnienia nie można jednak chodzić do pracy ani wykonywać jej w domu. Zgodnie z kodeksem pracy wykonywanie pracy zarobkowej powoduje utratę prawa do wynagrodzenia lub zwolnienie bez wypowiedzenia. Dotyczy to całego czasu, na jaki wystawione jest zwolnienie.