Przeszczep rodzinny nerki: kiedy nie możesz być dawcą nerki?

2013-10-17 5:51

Kryteria, które mogą wykluczyć cię z grona dawców w przypadku przeszczepu rodzinnego dzielą się na bezwzględne i względne. Sprawdź, kiedy nie możesz zostać żywym dawcą nerki. Jakie choroby uniemożliwiają oddanie nerki potrzebującemu?

Przeszczep rodzinny nerki: kiedy nie możesz być dawcą nerki?
Autor: Photos.com Sprawdź, kiedy nie możesz zostać żywym dawcą nerki. Jakie choroby uniemożliwiają oddanie nerki potrzebującemu?

Choć przeszczep rodzinny to w wielu przypadkach najlepsze rozwiązanie problemów chorego, nie każdy potencjalny dawca może zostać żywym dawcą nerki. Jakie kryteria uniemożliwiają stanie się żywym dawca nerki?

Kiedy nie możesz być dawcą nerki? Kryteria bezwzględne

 • upośledzenie umysłowe, uniemożliwiające podjęcie świadomej decyzji dotyczącej pobrania nerki
 • nieskutecznie leczona choroba psychiczna
 • uzależnienia od używek (alkohol, tytoń, leki)
 • objawy choroby nerek (podwyższone stężenie kreatyniny, obniżony GFR - filtracja kłębuszkowa, białkomocz, niewyjaśniony krwiomocz i ropomocz)
 • istotne anomalie anatomiczne nerek
 • nawracająca kamica nerkowa lub obustronne występowanie kamieni w nerkach
 • układowe choroby naczyń
 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze
 • przebyty zawał serca lub choroba wieńcowa w trakcie leczenia
 • umiarkowana do ciężkiej choroba płuc
 • obecność nowotworu (z wyjątkiem raka in situ skóry, szyjki macicy i okrężnicy)
 • rozpoznanie nowotworu złośliwego w przeszłości (płuca, piersi, układ moczowy, czerniak, przewód pokarmowy, układ krwiotwórczy)
 • dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka jasnokomórkowego nerki
 • zakażenia
 • przewlekłe zakażenie wirusowe (np.: zapalenie wątroby typu B i/lub C, HIV, HTLV - ludzki wirus T-limfocytototropowy)
 • przewlekłe choroby wątroby
 • poważniejsze choroby neurologiczne
 • choroby przewlekłe wymagające leczenia przeciwkrzepliwego
 • ciąża

Kiedy nie możesz być dawcą nerki? Kryteria względne

 • niezgodność grup głównych krwi (AB0)
 • wiek poniżej 18 lat oraz powyżej 65 lat
 • otyłość, szczególne gdy BMI > 35 - oblicz swój wskaźnik BMI za pomocą kalkulatora
 • umiarkowane lub łatwo dające się leczyć nadciśnienie tętnicze
 • wcześniejszy, jednorazowy epizod kamicy nerkowej
 • niewielkie nieprawidłowości ze strony układu moczowego
 • młody dawca z więcej niż jednym krewnym pierwszego stopnia z cukrzycą lub chorobami nerek w wywiadach rodzinnych
 • cukrzyca ciężarnych w wywiadach
 • palenie tytoniu
 • świadek Jehowy
Gadaj Zdrów, odc. 2 Transplantacja