10 mitów medycznych na temat POChP

2022-01-25 12:27

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) to ogólny termin obejmujący zbiór postępujących chorób układu oddechowego. Dwie najczęstsze postaci POChP to przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc. Wokół tej choroby wciąż krąży wiele nieprawdziwych i mylących informacji. Oto 10 mitów na temat POChP.

POChP
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Oto 10 mitów na temat POChP

Najczęstsze objawy POChP to duszność i kaszel. Z biegiem czasu nawet codzienne czynności, takie jak ubieranie się, mogą stać się wyzwaniem. Poszerzenie świadomości na temat tego schorzenia może pomóc zrozumieć społeczeństwu, z jakimi trudnościami musi mierzyć się osoba chora na POChP oraz w jaki sposób można jej pomóc. 

Oto 10 mitów na temat POChP

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do pulmonologa?

1. POChP występuje rzadko

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), POChP spowodowała 3,23 miliona zgonów w 2019 r., co czyni ją trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Tylko wśród Amerykanów zdiagnozowano ponad 16 milionów przypadków tej choroby. Eksperci alarmują, że miliony osób nadal żyją z niezdiagnozowanym POChP.

American Lung Association (ALA) zaleca, aby każdy, kto doświadcza objawów POChP — przewlekłego kaszlu, duszności, częstych infekcji dróg oddechowych, znacznej produkcji śluzu (zwanej również flegmą lub plwociną) i świszczącego oddechu — porozmawiał o tym lekarzem. W zdiagnozowaniu POChP może pomóc badanie zwane spirometrią.

2. POChP rozwija się tylko u palaczy

To prawda, że palenie tytoniu jest główną przyczyną POChP, ale istnieje wiele innych czynników ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju choroby. Należą do nich m.in.: zanieczyszczenie powietrza, narażenie na czynniki szkodliwe w trakcie wykonywania pracy, infekcje i niektóre formy astmy.

Około 20 proc. pacjentów z POChP nigdy nie paliło. Niektóre z tych osób zachorowały na skutek biernej ekspozycji na dym, z uwagi na predyspozycje genetyczne lub znaczne narażenie na zanieczyszczenie powietrza.

3. POChP rozwija się tylko w podeszłym wieku

Choć POChP z pewnością częściej występuje u osób starszych, to młodsze osoby także są na nią narażone.  

4. POChP wpływa tylko na płuca

POChP może występować z wieloma chorobami współistniejącymi, w tym chorobami serca, rakiem płuc, nadciśnieniem, osteoporozą i cukrzycą. Powiązanie to może być spowodowane wspólnymi czynnikami sprawczymi, a także ogólnoustrojowym zapaleniem.

Innymi słowy, niektóre z tych jednostek chorobowych mają wspólne czynniki ryzyka, co zwiększa prawdopodobieństwo ich wystąpienia z POChP. Na przykład palenie jest czynnikiem ryzyka zarówno POChP, jak i chorób serca.

Jednocześnie eksperci ds. zdrowia kojarzą POChP z zapaleniem ogólnoustrojowym , które może również niezależnie zwiększać ryzyko wystąpienia innych schorzeń. 

5. Osoby z POChP nie mogą ćwiczyć

To mit. Co prawda pacjenci z POChP bez odpowiednich mogą mieć trudności z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych, ale nie jest to zabronione czy niemożliwe.

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych może pomóc w zwiększeniu wydolności oddechowej i złagodzić codzienne objawy. Programy rehabilitacji pulmonologicznej zazwyczaj oferują techniki kontrolowanego oddychania w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi, aby zmaksymalizować wyniki pacjentów. 

Przed rozpoczęciem samodzielnych ćwiczeń warto skonsultować się z lekarzem.

6. Nie da się leczyć POChP

To na szczęście mit. Istnieje wiele terapii i strategii, które poprawiają przebieg choroby. Leki, rehabilitacja, dieta to elementy, które skutecznie łagodzą przebieg POChP.

8. Masa ciała nie wpływa na POChP

To nie jest prawda. Nadwaga może zwiększyć niepełnosprawność związaną z POChP i odwrotnie, jeśli ludzie mają masę ciała poniżej umiarkowanej, może to być oznaką rozedmy płuc, co znacznie pogarsza rokowania.

9. Objawy POChP obejmują wyłącznie płuca

Część objawów POChP rzeczywiście tworzy się w obrębie dróg oddechowych, np. kaszel, nadmierna produkcja flegmy czy infekcje dróg oddechowych.

Należy jednak wiedzieć, że w jej przebiegu mogą także wystąpić problemy ze snem, lęk, depresja, ból i pogorszenie funkcji poznawczych.

10. Zdrowa dieta nie pomoże w POChP

W rzeczywistości zdrowa dieta może mieć znaczenie dla osób żyjących z POChP. Właściwa dieta wspiera bowiem ogólne zdrowie i może chronić przed zaostrzeniem nie tylko POChP, ale także chorób współistniejących.

Na przykład niektóre badania sugerują, że większe spożycie błonnika pokarmowego i ryb zmniejsza ryzyko POChP. 

Choć nie ma lekarstwa, dzięki któremu byłoby możliwe całkowite wyleczenie POChP, zmiana stylu życia, wdrożenie umiarkowanej aktywności fizycznej i zastosowanie zdrowej diety mogą pomóc z złagodzeniu jej przebiegu.