Mięsak maziówkowy - nowotwór złośliwy stawów

2011-12-01 10:03

Mięsak maziówkowy to bardzo rzadko spotykany nowotwór złośliwy. Istnieje cała grupa przyczyn powstawania bólu i stanu zapalnego w stawach. Jedną z nich jest obecność guzów nowotworowych. Maziak to guz pierwotny występujący u osób w różnym wieku, choć częściej u młodszych osób w okresie wzrostu. Stanowi 7-10 procent wszystkich mięsaków tkanek miękkich.

Mięsak maziówkowy - nowotwór złośliwy stawów
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Mięsak maziówkowy - jak rozpoznać objawy
  2. Mięsak maziówkowy - leczenie
  3. Mięsak maziówkowy - rokowania
  4. Mięsak maziówkowy - przerzuty

Mięsak maziówkowy (maziówczak złośliwy, SS, sarcoma synoviale) to nowotwór złośliwy, należący do grupy mięsaków tkanek miękkich, pochodzący z torebki maziowej stawu, pochewek ścięgnistych, kaletek i wypustek maziówki. W 80 proc. rozwija się w lokalizacji kończynowej w okolicy dużych stawów.

Maziak maziówkowy stanowi 5–10 proc. wszystkich mięsaków. Najczęściej występuje przed 50. r.ż., zwykle w przedziale wiekowym 25–35 lat.

Mięsak maziówkowy - jak rozpoznać objawy

W przypadku lokalizacji kończynowej mięsak maziówkowy objawia się:

  • silnym, rosnącym bólem kończyny dolnej
  • zaburzeniami chodu
Ważne

Mięsaki tkanek mięsnych stanowią w Polsce około 7 proc. wszystkich dziecięcych nowotworów złośliwych. Większość zachorowań dotyczy dzieci w wieku 2-6 lat oraz młodzieży powyżej 12 roku życia. Najczęściej spotykanym nowotworem w tej grupie u dzieci jest mięsak prążkowanokomókowy (RMS) - 69,0 proc. oraz mięsak maziówkowy – 10,2 proc. Odsetek przeżyć 5-letnich od czasu wykrycia choroby wynosi 60 procent.

Mięsak maziówkowy - leczenie

Podstawową metodą leczenia jest chirurgia, z reguły w skojarzeniu z uzupełniającą radioterapią (podobnie jak w innych mięsakach o wyższym stopniu złośliwości). Jest to rodzaj mięsaka tkanek miękkich o stosunkowo dobrej wrażliwości na chemioterapię (zwłaszcza ifosfamid w wysokich dawkach).

Mięsak maziówkowy - rokowania

Niskie odsetki przeżyć (10-letnie w granicach 30–50 proc.) ulegają w ostatnim czasie zmianie w związku z wprowadzeniem zasad leczenia skojarzonego z radioterapią i chemioterapią okołooperacyjną.

Mięsak maziówkowy - przerzuty

Przerzuty mięsaka maziówkowego w większości przypadków występują do płuc, ale stosunkowo częstsze w porównaniu z innymi typami mięsaków są przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych (5–20%) i kości (ok. 10%).