Leczenie raka piersi – anastrozol lepszy od tamoksyfenu

2008-02-06 9:08

Anastrozol to inhibitor aromatazy, enzymu blokującego wytwarzanie estradiolu. Jego stosowanie jest skuteczne w leczeniu raka piersi i lepsze niż terapia nowotworu tamoksyfenem.

Leczenie raka piersi – anastrozol lepszy od tamoksyfenu
Autor: thinkstockphotos.com

W połowie grudnia 2007 r. w USA opublikowano wyniki jednego z największych badań nad rakiem piersi – wykazano, że stosowanie anastrozolu (nazwa handlowa leku – Arimidex) daje lepsze efekty terapeutyczne w porównaniu z tamoksyfenem. W badaniu uczestniczyły kobiety po menopauzie z wczesnym nowotworem piersi.
Trwające 100 miesięcy (ponad 8 lat) badanie ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) potwierdziło tezę o znaczącej wyższości anastrozolu nad tamoksyfenem w zmniejszaniu ryzyka nawrotów i wydłużeniu czasu przeżycia wolnego od choroby. Wyniki badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „The Lancet Oncology”, wskazują, że nawet po blisko czterech latach od zakończenia terapii, ryzyko nawrotu raka piersi w każdej postaci jest mniejsze w przypadku zastosowania leczenia anastrozolem niż tamoksyfenem.

Wyniki badania

Anastrozol w porównaniu z tamoksyfenem:

  • zmniejsza o 24% ryzyko nawrotów raka piersi wszelkiego rodzaju
  • wydłuża o 15% czas przeżycia wolny od choroby
  • zmniejsza o 16% ryzyko wystąpienia przerzutów odległych
  • zmniejsza o 40% częstość występowania raka drugiej piersi.