Przeciwciała antyneuronalne - czym są? Na jakie choroby wskazują?

2015-03-31 10:34

Przeciwciała antyneuronalne to przeciwciała, które atakują i niszczą układ nerwowy. Przeciwciała antyneuronalne nie występują we krwi osoby zdrowej, dlatego ich obecność wskazuje na chorobę układu nerwowego, a także często na nowotwór. Sprawdź, na jakie choroby wskazują przeciwciała antyneuronalne.

Przeciwciała antyneuronalne - czym są? Na jakie choroby wskazują?
Autor: Thinkstockphotos.com Przeciwciała antyneuronalne nie występują we krwi osoby zdrowej, dlatego ich obecność wskazuje na chorobę układu nerwowego, a także często na nowotwór.

Spis treści

  1. Przeciwciała antyneuronalne - na jakie choroby wskazują?

Przeciwciała antyneuronalne to przeciwciała skierowane przeciwko komórkom układu nerwowego - zarówno ośrodkowego, jaki i obwodowego, a także przeciwko połączeniom nerwowo-mięśniowym i mięśniom.

Przeciwciała to białka produkowane przez układ odpornościowy, aby te mogły identyfikować, atakować i zwalczać np. wirusy czy bakterie oraz wszystkie inne komórki niebezpieczne dla organizmu. Jednak czasami zdarza się, że układ immunologiczny zaczyna uważać za zagrożenie własny organizm (lub konkretnego jego komórki i tkanki) i rozpoczyna produkcję przeciwciał, które mają je zniszczyć. Są to autoprzeciwciała, a choroby, które są wywoływane w wyniku ich ataku na organizm, to choroby autoimmunologiczne.

Takim rodzajem autoprzeciwciał są przeciwciała antyneuronalne. Układ odpornościowy zaczyna je produkować wtedy, gdy rozpoznaje komórki układu nerwowego jako zagrożenie. Zadaniem przeciwciał antyneuronalnych jest atak i zniszczenie struktur układu nerwowego, czego skutkiem są autoimmunologiczne choroby neurologiczne.

Nie wiadomo, jakie są przyczyny powstawania przeciwciał antyneuronalnych. Naukowcy podejrzewają, że winę za powstawanie autoprzeciwciał ponoszą geny, jednak nie udowodniono tej tezy. Wiadomo natomiast, że czynnikiem wyzwalającym atak na komórki własnego organizmu może być infekcja wirusowa lub bakteryjna, silny stres, a nawet długie przebywanie na słońcu.

Wiadomo także, że w części przypadków obecność przeciwciał antyneuronalnych jest spowodowana nowotworem (np. jajnika, płuc, jąder i innych). Ten specyficzny rodzaj przeciwciał to przeciwciała onkoneuronalne, które są produkowane przez układ odpornościowy w celu zwalczenia komórek nowotworowych, a które omyłkowo atakują również struktury układu nerwowego.

Przeciwciała onkoneuronalne najczęściej rozpoznaje się u osób cierpiących na neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP). Jest to grupa chorób układu nerwowego, które towarzyszą chorobie nowotworowej, jednak nie są spowodowane miejscowym działaniem nowotworu czy jego przerzutami do układu nerwowego, toksycznym działaniem leków przeciwnowotworowych, zmianami naczyniowymi ani współistniejącymi zakażeniami.

Warto wiedzieć, że w części przypadków przeciwciała onkoneuronale pojawiają się w krwi chorego znaczenie wcześniej niż objawy nowotworu, co jest cenną wskazówką diagnostyczną dla lekarza.

Przeciwciała antyneuronalne - na jakie choroby wskazują?

  • neurologiczne zespoły paranowotworowe, m.in.: zapalenie układu limbicznego, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, neuropatia czuciowa, zespół Lamberta-Eatona)
  • autoimmunologiczne zapalenia mózgu
  • polineuropatie (zespół Guillaina-Barrego, zespół Miller Fishera, wieloogniskowa neuropatia ruchowa)
  • miastenia
  • zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (neuromyelitis optica, NMO, zespół Devica)
  • zespół sztywnego człowieka

Źródło: www.antyneuronalne.pl