Jamistość rdzenia kręgowego - przyczyny, objawy i leczenie

2016-05-09 9:51

Jamistość rdzenia kręgowego to choroba neurologiczna, która znacząco obniża jakoœść życia chorych. Może bowiem doprowadzić m.in. do niedowładu kończyn czy zaburzeń połykania i mowy. Jakie są przyczyny i objawy jamistości rdzenia kręgowego? Na czym polega leczenie i rehabilitacja chorych?

Jamistość rdzenia kręgowego - przyczyny, objawy i leczenie
Autor: thinkstockphotos.com Jamistość rdzenia kręgowego to choroba neurologiczna, która może doprowadzić m.in. do niedowładu kończyn czy zaburzeń połykania i mowy.

Spis treści

  1. Jamistość rdzenia kręgowego - przyczyny
  2. Jamistość rdzenia kręgowego - objawy
  3. Jamistość rdzenia kręgowego - diagnostyka i leczenie

Jamistość rdzenia kręgowego (syrongomyelia) to przewlekła i postępująca choroba neurologiczna, w przebiegu której dochodzi do tworzenia się jam wypełnionych płynem w rdzeniu kręgowym. Konsekwencją tego procesu jest ucisk tkanki rdzenia i pojawienie się objawów chorobowych. Początek choroby ma miejsce głównie w 3. i 4. dekadzie życia.

Jamistość rdzenia kręgowego - przyczyny

Schorzenie może pojawić się w przebiegu chorób wrodzonych, takich jak zespół Arnolda-Chiariego, płaskopodstawie, wodogłowie, niedorozwój móżdżku. Poza przyczynami wrodzonymi, pewne znaczenie przypisuje się urazom rdzenia, z wtórnymi procesami zapalano-zrostowymi, a także guzom, rozszczepowi kręgosłupa czy przepuklinie oponowo-rdzeniowej.

Jamistość rdzenia kręgowego - objawy

Objawy jamistości rdzenia zależą przede wszystkim od umiejscowienia i rozległości zmiany w rdzeniu kręgowym.

1. Gdy jamy powstają w dolnej części odcinka szyjnego rdzenia, zwłaszcza w tej jego części odpowiadającej za przewodzenie czucia bólu i temperatury, dochodzi do rozszczepiennego zaburzenia czucia, czyli zniesienia czucia bólu i temperatury przy zachowaniu czucia dotyku, ułożenia i wibracji, co grozi np. poważnymi oparzeniami.

2. Jeśli uszkodzone są rogi przednie, dochodzi do zaniku mięśni ręki, przedramienia i obręczy barkowej.

3. Uszkodzenie drogi korowo-rdzeniowej w sznurach bocznych powoduje niedowład kończyn dolnych, co może doprowadzić do inwalidztwa.

5. Z kolei jamistość opuszki, czyli wytworzenie się jamki w obrębie dolnej części pnia mózgu, objawia się zaburzeniami połykania (dysfagia), zanikiem mięśni języka, niedowładem mięśni gardłowych i podniebnych.

Objawami współistniejącymi mogą być także:

  • skrzywienie kręgosłupa
  • deformacje stawów
  • owrzodzenia dłoni
  • blizny

Jamistość rdzenia kręgowego - diagnostyka i leczenie

Badaniem, które pozawala na postawienie ostatecznej diagnozy, jest rezonans magnetyczny. W przypadku rozpoznania choroby, stosuje się leczenie operacyjne, którego celem jest drenaż jam, ich korekta lub leczenie wodogłowia. Pomocna jest także rehabilitacja chorych.