KRWOTOK WEWNĘTRZNY: pierwsza pomoc. Co robić przy krwotoku wewnętrznym?

2014-02-06 7:06

Pierwsza pomoc przy krwotoku wewnętrznym zwykle ogranicza się do wezwania pogotowia. Krwotok wewnętrzny może zatamować tylko lekarz. Do czasu przyjazdu karetki osoby postronne mogą jedynie zmniejszyć skutki krwawienia, np. poprzez odpowiednie ułożenie chorego. Sprawdź, na czym polega postępowanie przy krwotoku wewnętrznym.

KRWOTOK WEWNĘTRZNY: pierwsza pomoc. Co robić przy krwotoku wewnętrznym?
Autor: Getty Images

Pierwsza pomoc przy krwotoku wewnętrznym to jedynie próba ograniczenia skutków krwotoku, głównie poprzez odpowiednie ułożenie chorego i monitorowanie jego czynności życiowych. Osoby, które pomagają poszkodowanemu, nie mają bowiem możliwości powstrzymania krwotoku.

Charakterystycznymi objawami krwotoku wewnętrznego są bladość skóry, ogólne osłabienie, przyspieszone i ledwo wyczuwalne tętno (tętno nitkowate), znaczne obniżenie ciśnienia krwi, mroczki przed oczami, niepokój, szum w uszach, zimny pot, w części przypadków utrata przytomności. W przypadku krwotoku wewnątrzczaszkowego charakterystyczne będą nierówne źrenice, a w przypadku krwotoku w górnej części układu pokarmowego fusowate wymioty. Z kolei pienista i krwawa plwocina wskazuje na krwotok płucny.

Krwotok wewnętrzny - pierwsza pomoc

W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie. Następnie należy rozluźnić lub zdjąć ubranie poszkodowanego, by ułatwić mu oddychanie. Potem, o ile to możliwe, należy określić miejsce krwotoku i obłożyć je lodem, np. w postaci zmoczonego w wodzie ręcznika lub worka z lodem.

W następnej kolejności należy ułożyć poszkodowanego w odpowiedniej pozycji: przeciwwstrząsowej (chorego układa się płasko z lekko uniesionymi nogami ponad poziom klatki piersiowej) lub z ugięciem biodrowo-kolanowym (w przypadku krwotoku w obrębie jamy brzusznej) albo w pozycji siedzącej (przy krwotoku płucnym).

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, należy go ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i okryć (np. kocem lub kurtką).

Ponadto należy cały czas monitorować oddech i tętno chorego. Jeśli dojdzie do zatrzymania krążenia, tętno stanie się niewyczuwalne, a chory przestanie oddychać, należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (masaż serca i sztuczne oddychanie).

Nie wolno przenosić poszkodowanego, podawać mu czegokolwiek do jedzenia i picia. W przypadku krwotoku z przewodu pokarmowego można jedynie nawilżyć usta poszkodowanego wodą lub podać mu do ssać kostki lodu (oczywiście tylko wtedy, gdy jest przytomny).