Pałeczka ropy błękitnej - co to jest? Jakie choroby wywołuje pałeczka ropy błękitnej?

2014-06-17 12:11

Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) to jedna z najniebezpieczniejszych bakterii - jest odporna na powszechnie stosowane środki dezynfekujące, łatwo rozmnaża się w wodzie i niewiele jej trzeba do przeżycia. Jednak najgorsze jest to, że wykazuje odporność na większość antybiotyków, co utrudnia leczenie chorób przez nią spowodowanych. Sprawdź, jak można się zarazić pałeczką ropy błękitniej i jakie są objawy zakażenia.

Pałeczka ropy błękitnej - co to jest?
Autor: Thinkstockphotos.com Pałeczka ropy błękitnej to jedna z najniebezpieczniejszych bakterii

Spis treści

 1. Pałeczka ropy błękitnej - leczenie
 2. Pałeczka ropy błękitnej - jak zapobiec zakażeniu?

Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) to bakteria, która żyje głównie w wodzie i glebie, jednak może występować także na skórze człowieka i zwierząt. Jest ona niewrażliwa na stosowane powszechnie środki dezynfekcyjne, a także odporna na działanie większości antybiotyków, co znacznie utrudnia leczenie zakażeń przez nią powodowanych.

Pałeczka ropy błękitnej - jak można się zarazić?

Pałeczka ropy błękitnej należy do grupy bakterii oportunistycznych, tzn. takich, które wywołują zakażenie tylko u osób z obniżoną odpornością. W związku z tym na zakażenie najbardziej są narażone osoby, które zmagają się z chorobami krwi, AIDS lub chorują na mukowiscydozę, cukrzycę i nowotwory (a dodatkowo są w trakcie chemioterapii). Ryzyko zakażenia wzrasta także u osób zażywających narkotyki, które doznały oparzeń dużej powierzchni ciała lub rozległych urazów. Ponadto bakteria może dostać się do organizmu drogą zakażenia wewnątrzszpitalnego.

Pałeczka ropy błękitnej - jakie choroby wywołuje?

 • infekcje skóry i tkanek miękkich - zwykle są ciężkimi powikłaniami oparzeń i powikłaniami pooperacyjnymi i zakażenia ran;
 • zakażenie układu oddechowego - szczególne zagrożenie stanowi dla pacjentów z mukowiscydozą i przewlekle mechanicznie wentylowanych;
 • zakażenie układu pokarmowego;
 • zakażenia dróg moczowych (osoby cewnikowane);
 • zapalenie ucha środkowego i zewnętrznego (tzw. ucho pływaka)
 • zapalenie zatok;
 • zakażenie oczu u pacjentów z soczewkami kontaktowymi (pałeczka ropy błękitnej jest jednym z najczęstszych patogenów wywołujących bakteryjne zapalenie rogówki);
 • zakażenie ośrodkowego układu nerwowego;
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 • zapalenie wsierdzia i osierdzia;
 • zapalenie kości/szpiku kostnego/stawów;
Ważne

Pałeczka ropy błękitnej - sepsa najpoważniejszym skutkiem zakażenia

Pałeczka ropy błękitnej jest niewrażliwa na stosowane powszechnie środki dezynfekcyjne, dodatkowo niewiele jej trzeba do przeżycia, łatwo rozprzestrzenia się w środowisku wodnym i jest odporna na antybiotyki. W związku z tym należy do najgroźniejszych i najczęstszych przyczyn zakażeń szpitalnych, w tym ciężkich i zagrażających życiu infekcji krwi (sepsa).

Pałeczka ropy błękitnej - leczenie

Stosuje się antybiotykoterapię. Niestety, leczenie zakażeń wywołanych pałeczką ropy błękitnej jest bardzo trudne, gdyż bakteria ta jest oporna na działanie większości antybiotyków.

Pałeczka ropy błękitnej - jak zapobiec zakażeniu?

W aptekach jest dostępna szczepionka przeciw pałeczce ropy błękitnej. Jak dowiadujemy się z ulotki, można ją stosować profilaktycznie, w celu uzyskania odporności na zakażenia wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej, leczniczo w zakażeniach pałeczką ropy błękitnej oraz w stanach zagrożenia zakażeniem i posocznicą wywołaną przez pałeczkę ropy błękitnej u chorych z rozległymi oparzeniami powłok skórnych. Szczepionkę należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ponadto należy przestrzegać zasad higieny osobistej.