Zdrowie dzieci ze związku kuzynostwa [Porada eksperta]

2013-11-13 20:12

Czy jeśli jestem spokrewniony ze swoją dziewczyną w taki sposób, że jej pradziadek i moja prababcia to rodzeństwo, to czy nasze dzieci mogą być upośledzone umysłowo? Czy będą chore? Jakie jest tego prawdopodobieństwo? Czym to grozi?

Porada genetyka
Autor: Getty Images

W oparciu o dane z literatury medycznej za znaczące z praktycznego punktu widzenia przyjęło się uznawać pokrewieństwo trzeciego stopnia (np. istniejące pomiędzy ciotecznym rodzeństwem) lub bliższe. Podczas porady genetycznej sporządzane jest drzewo rodowodowe, ilustrujące dokładny stopień pokrewieństwa pomiędzy partnerami.

Istotne jest m.in. czy w obrębie rodziny, nawet dalszej, nie była zawierana większa ilość związków między krewnymi. Zbierane są również informacje dotyczące występowania w rodzinie chorób genetycznie uwarunkowanych oraz różnych problemów medycznych.

Na podstawie wywiadu rodzinnego lekarz specjalista z zakresu genetyki klinicznej ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia u potomstwa danej pary chorób genetycznych, przede wszystkim uwarunkowanych w sposób autosomalny recesywny (to znaczy takich, które ujawniają się dopiero w przypadku, kiedy dziecko defektywną kopię danego genu odziedziczy zarówno od ojca, jak i od matki będących zdrowymi nosicielami mutacji tylko na jednej z dwóch kopii genów – druga kopia jest prawidłowa).

Z przyczyn wymienionych powyżej nie jest możliwe udzielanie rzetelnej porady genetycznej on-line, konieczna jest osobista wizyta w poradni.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta