Astma oskrzelowa - prawdopodobieństo dziedziczenia [Porada eksperta]

2013-11-13 20:13

Jakie może być prawdopodobieństwo zachorowania mojej córki (2,5 roku) na astmę oskrzelową, jeżeli chorował na nią mój mąż - jej tata i jej prababcia (a babcia mojego męża od strony taty mojego męża)?

Porada genetyka
Autor: Getty Images

Astma oskrzelowa powstaje w wyniku współdziałania niekorzystnych czynników środowiskowych oraz predyspozycji genetycznych. Wiadomo od dawna, że są rodziny, w których choruje więcej niż jedna osoba, jednak astma nie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w sposób całkowicie typowy dla chorób dziedzicznych.

Chociaż prowadzone są liczne badania nad czynnikami genetycznymi zaangażowanymi w powstanie astmy, nie wykryto dotychczas żadnego „uniwersalnego” genu lub zestawu genów odpowiedzialnych za jej rozwój. Na obecnym etapie wiedzy nie można zatem wykonać testu genetycznego u osoby dotychczas zdrowej w celu dokładnego określenia jej ryzyka zachorowania w przyszłości.

Na podstawie danych empirycznych szacuje się, że jeśli u jednego z rodziców występuje astma (bez tendencji do zmian atopowych np. atopowego zapalenia skóry), to ryzyko zachorowania dziecka wynosi około 5%. Wyniki niektórych badań klinicznych sugerują, że ryzyko jest wyższe, jeśli choruje matka, a niższe - jeśli choruje ojciec dziecka. Jeśli astma u któregoś z rodziców występuje w kontekście zmian atopowych, to ryzyko zachorowania dziecka jest znacznie wyższe i może sięgać nawet 50%.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta