Zespół poboreliozowy - przyczyny, objawy i leczenie

2020-04-27 14:56

Zespół poboreliozowy to - według specjalistów z IDSA - zespół objawów charakterystycznych dla boreliozy, które utrzymują się mimo zakończenia leczenia. W opozycji do nich stoją lekarze z ILADS, dla których zespół poborelizowy nie jest pozostałością po boreliozie, lecz jej kontynuacją. W związku z tym proponują różny sposób leczenia chorych.

Zespół poboreliozowy - przyczyny, objawy i leczenie
Autor: Thinkstockphotos.com Zespół poboreliozowy to - według specjalistów z IDSA (Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych) - zespół objawów charakterystycznych dla boreliozy, które utrzymują się mimo zakończenia leczenia.

Spis treści

  1. Zespół poboreliozowy - przyczyny
  2. Borelioza - czego o niej nie wiesz?
  3. Zespół poboreliozowy – objawy
  4. Zespół poboreliozowy – leczenie

Zespół poboreliozowy (ang. post Lyme syndrome – PLS lub post-Lyme disease syndrome – PLDS) to zespół objawów charakterystycznych dla boreliozy, które utrzymują się po zakończeniu leczenia. Tak uważają specjaliści z Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych (Infectious Diseases Society of America - IDSA).

Ich zdaniem boreliozę należy leczyć antybiotykami przez 3-4 tygodnie. Po tym okresie uznają pacjenta za wyleczonego, a wszelkie objawy, które nie ustąpiły, traktowane są jako zespół poboreliozowy.

W opozycji do nich stoją lekarze zrzeszeni w Międzynarodowym Towarzystwie ds. Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych (International Lyme and Associated Disease Society - ILADS).

To, co specjaliści z IDSA nazywają zespołem poboreliozowym, dla lekarzy z ILADS jest kontynuacją boreliozy, a nie jej pozostałością. Na przewlekły charakter boreliozy, a nie na istnienie zespołu poboreliozowego, wskazują ich obserwacje i badania naukowe.

Zespół poboreliozowy - przyczyny

Specjaliści z IDSA opisują zespół poboreliozowy jako specyficzną reakcję autoimmunologiczną wyleczonego organizmu.

Natomiast lekarze z ILADS przekonują, że jest to kontynuacja boreliozy, o czym świadczy fakt, że w pobranych tkankach od chorych z zespołem poboreliozowym można często stwierdzić obecność krętków.

Czytaj: Borelioza – powikłania neurologiczne, stawowe, sercowe

Borelioza - czego o niej nie wiesz?

Co musisz wiedzieć o boreliozie?

Zespół poboreliozowy – objawy

Objawy zespołu poboreliozowego przypominają objawy zespołu przewlekłego zmęczenia. Pojawiają się m.in.:

Istnienie zespołu poboreliozowego jest tylko teorią, niemającą niepodważalnych podstaw naukowych

WARTO WIEDZIEĆ: Borelioza przewlekła (chroniczna, faza późna) - objawy i leczenie

Zespół poboreliozowy – leczenie

Lekarze związani z IDSA po zakończeniu 3-4 tygodniowej antybiotykoterapii uznają pacjenta za wyleczonego, gdyż ich zdaniem leki zdołały zabić wszystkie bakterie.

Jeśli po zakończeniu terapii objawy dalej się utrzymują, nie ma potrzeby stosowania antybiotyków. Wówczas pacjentowi podaje się zwykle leki przeciwzapalne.

Zdaniem specjalistów z ILADS antybiotykoterapia powinna trwać aż do 2-4 miesięcy po całkowitym ustąpieniu objawów (łącznie niekiedy nawet kilka lat). Wówczas uznają pacjenta za wyleczonego.