Zaburzenia emocjonalne, jadłowstręt, a nawet psychoza. Tak może objawiać się neuroborelioza

2021-10-29 11:13

Neuroborelioza to choroba, której objawy są bardzo podobne do objawów depresji. Atakuje układ nerwowy, powodując postępujący proces zapalny tkanki nerwowej. U chorego mogą pojawić się np. zaburzenia emocjonalne, jadłowstręt, a nawet psychoza. Sprawdź, jakie są objawy neuroboreliozy.

smutna kobieta poronienie depresja
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Objawy neuroboreliozy
 2. Post Lyme syndrome - czyli zespół poboreliozowy

Neuroborelioza to borelioza układu nerwowego, a jej objawy są bardzo podobne do objawów depresji.

Neuroboreliozę, która jest jedną z postaci choroby z Lyme, wywołują krętki Borrelia burgdorferi. Bakterie te trafiają do organizmu człowieka po ugryzieniu przez zakażonego kleszcza i atakują układ nerwowy.

Szacuje się, że krętkiem Borrelia burgdorferi jest zakażonych 10-30 procent kleszczy. Natomiast neuroborelioza stanowi 15-40 procent spośród wszystkich przypadków boreliozy.

Objawy neuroboreliozy

W wyniku zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi dochodzi do procesu zapalnego tkanki nerwowej. Zajęcie układu nerwowego przez krętki może nastąpić tuż po zakażeniu, po kilku miesiącach, a nawet po kilku latach od ugryzienia przez kleszcza.

Wynika to z wielu czynników, m.in. z odmienności immunologicznej każdego człowieka i predyspozycji bakterii do zajmowania układu nerwowego.

Zakażenie wyzwala wiele różnych odpowiedzi organizmu, które pojawiają się w poszczególnych stadiach choroby:

  Neuroborelioza

  I stadium

  Objawy, takie jak fibromialgia, czyli bolesność układu ruchowego, drżenia mięśni i łagodna depresja, pojawiają się po ok. 2-3 tygodniach od ugryzienia kleszcza.

  Charakterystyczny rumień wędrujący pojawia się u 50 procent zakażonych osób.

   II stadium

   4-6 tygodni lub kilka miesięcy po ugryzieniu pojawiają się 3 typy objawów.

    Pierwszy typ objawów:

    • przeczulice, czyli nadmierna wrażliwość ciała na bodźce zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne (np. nadmierna stymulacja kory mózgu, dotyk)
    • parestezje (mrowienie, drętwienie skóry)
    • bóle korzeniowe
    • niedowład wiotki (wywołany uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego), a nawet porażenie mięśni

    Przeczytaj także: Jak rozpoznać przewlekłą (chroniczną) boreliozę?

      Drugi typ objawów:

      Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o cechach zapalenia aseptycznego:

      Trzeci typ objawów:

      • zapalenie mózgu (w II stadium choroby występuje rzadziej)
      • drgawki
      • porażenie nerwów czaszkowych
      • problemy z koncentracją i pamięcią
      • objawy encefalopatii, czyli zaburzenia intelektu (otępienia) i zaburzenia charakterologiczne; w przebiegu neuroboreliozy najczęściej obserwuje się objawy encefalopatii, takie jak: zmęczenie i zaburzenia snu, które są wynikiem trudności w zasypianiu, wybudzania się w nocy i senności w ciągu dnia

      Na tym etapie choroby szczególnie niepokojące są zaburzenia psychiczne w postaci zaburzeń afektywnych oraz zaburzenia osobowości.

      W wyniku uszkodzenia różnych struktur anatomicznych mózgu dochodzi do zakłócenia procesów hamujących i pobudzających, co może objawić się zarówno apatią, zaawansowaną depresją i tendencjami samobójczymi, jak i stałym rozdrażnieniem, wybuchami złości, atakami agresji, a nawet różnymi formami obsesji i natręctw myślowych.

      Na zaburzenia psychiczne w przebiegu neuroboreliozy szczególnie narażeni są chorzy, u których rozpoznano wcześniej zespół lękowo-depresyjny.

      Przeczytaj także: Jak wygląda leczenie boreliozy - wg standardu IDSA i ILADS?

      III stadium

      Stadium przewlekłe pojawia się po miesiącach lub latach od ugryzienia kleszcza. W tym okresie występuje zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładem kurczowym, trudnościami w chodzeniu oraz zaburzeniami funkcji zwieraczy.

      Dodatkowo mogą mieć miejsce: psychozy organiczne oraz jadłowstręt psychiczny (anoreksja), zaburzenia pola widzenia, zaburzenia świadomości o cechach majaczenia lub otępienia, drgawki. Tego typu objawy pojawiają się u około 0,5 procenta pacjentów.

      Post Lyme syndrome - czyli zespół poboreliozowy

      Post Lyme syndrome to zespół objawów, które utrzymują się mimo zastosowanego leczenia boreliozy wywołanej przez krętki Borrelia burgdorferi. Post Lyme syndrome rozpoznaje się, gdy zaburzenia układu nerwowego utrzymują się przez ponad pół roku od zakończenia antybiotykoterapii.

      Objawami typowymi są długotrwałe, nieustępujące przez miesiące, a nawet lata, bóle mięśni i stawów, uczucie zmęczenia, zaburzenia pamięci i trudności z koncentracją.

      Przypuszcza się, że tego typu objawy są wynikiem powolnego ustępowania zakażenia lub jego przejścia w proces przewlekły i trwałe uszkodzenie tkanek wskutek procesu zapalnego.

      Choroby odkleszczowe - czy znasz je wszystkie?

      Pytanie 1 z 14
      Czy to prawda, że niektóre choroby odkleszczowe diagnozuje się tylko w określonych krajach (np. Stanach Zjednoczonych)?