Normy beta-hCG w ciąży [Porada eksperta]

2014-01-09 23:06

Proszę o informację, jakie są normy beta-hCG na różnych etapach ciąży? Kiedy zrobić badanie, jakie stężenie oznacza ciążę?

Porada ginekologa - położnika
Autor: Getty Images

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) produkowana jest przez komórki trofoblastu. We krwi można ją wykryć po implantacji blastocysty, około 9-10 dnia po zapłodnieniu (zapłodnienie komórki jajowej nie jest jednoznaczne z odbyciem stosunku!).

Oznaczanie jej w pierwszym okresie ciąży służy wczesnemu wykryciu ciąży, a powtarzanie badań ocenie rozwoju ciąży. Brak wzrostu hCG w kolejnych badaniach może być związany z obumarciem ciąży lub nieprawidłową jej lokalizacją (ciąża pozamaciczna).

hCG jest hormonem glikoproteinowym, zbudowanym z dwóch łańcuchów (podjednostek) alfa i beta. Podjednostka alfa jest identyczna jak w hormonach TSH, LH i FSH. Podjednostka beta jest specyficzna dla hCG i dlatego najlepiej jest wykonywać jej oznaczenie, a nie całego hCG.

W ciąży hCG stymuluje prawidłowy rozwój i czynność ciałka żółtego, a w łożysku bierze udział w syntezie hormonów steroidowych. Stężenie hCG od początku ciąży bardzo szybko wzrasta osiągając najwyższe wartości między 9 a 12 tygodniem ciąży, potem obniża się, a od około 20 tygodnia ciąży utrzymuje się na stałym poziomie wynoszącym około 20% maksymalnego stężenia.

Zakres norm dla poszczególnych tygodni ciąży podawany jest zawsze, na każdym wyniku badania tego hormonu, ponieważ zależy od metody oznaczania i może różnić się pomiędzy poszczególnymi laboratoriami.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta