CA 72-4 - normy, wskazania do badania

Markery nowotworowe badane we krwi stanowią ważny element w szybkim rozpoznawaniu nowotworów. Jednym z takich markerów jest białko CA 72-4, którego podwyższony poziom może wskazywać na nowotwory przewodu pokarmowego. Kiedy warto wykonać badanie markera CA 72-4? Jak przygotować się do badania?

Białko CA 72-4, nazywane także antygenem nowotworowym 72-4, glikoproteiną towarzyszącą nowotworom 72 lub TAG 72 jest markerem wykorzystywanym w diagnostyce niektórych nowotworów. Białko CA 72-4 praktycznie nie występuje w zdrowych komórkach, a jego poziom może nieznacznie zwiększać się w przypadku chorób o podłożu zapalnym. Natomiast obecność białka CA 72-4 wykazano w wielu tkankach pochodzenia płodowego i komórkach gruczolakoraków, stąd znalazło ono zastosowanie jako marker w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia niektórych nowotworów. Aktualnie prowadzi się intensywne badania nad lekami przeciwnowotworowymi, których celem jest białko CA 72-4.

Spis treści

 1. CA 72-4 – na czym polega badanie i ile kosztuje?
 2. CA 72-4 – u kogo wykonać badanie?
 3. CA 72-4 – norma
 4. CA 72-4 – co oznacza nieprawidłowy wynik?

CA 72-4 – na czym polega badanie i ile kosztuje?

Badanie markera CA 72-4 wykonuje się z krwi żylnej pobranej ze zgięcia łokciowego. Przed wykonaniem badania pacjent powinien być na czczo. Następnie krew jest transportowana do laboratorium, gdzie białko CA 72-4 jest oznaczane za pomocą metod immunochemicznych np. ECLIA

Cena badania markera CA 72-4 w laboratorium komercyjnym wynosi od 50 do 120 zł.

CA 72-4 – u kogo wykonać badanie?

Badanie markera CA 72-4 wykonuje się u osób z podejrzeniem:

Pomimo, że podwyższony poziomy białka CA 72-4 we krwi odnotowano w różnych chorobach o podłożu nowotworowym to największą czułość diagnostyczną stwierdza się w przypadku raków przewodu pokarmowego i jajnika. Natomiast specyficzność tego badania sięga ponad 95%. Istnieje również pozytywna korelacja pomiędzy poziomem białka CA 72-4 a stopniem zaawansowania i rozmiarem guza.

Ponadto badanie po rozpoznaniu nowotworu może również służyć do monitorowania jego leczenia. Dlatego CA 72-4 jest markerem z wyboru do monitorowania terapii w raku żołądka i jajnika. W tym drugim przypadku w szczególności u pacjentek ujemnych dla markera CA 125.

CA 72-4 – norma

Norma dla markera CA 72-4 może różnic się w zależności od laboratorium. Przykładowe normy dla CA 72-4 to:

 • <6,9 U/ml
 • <4,0 ng/ml

CA 72-4 – co oznacza nieprawidłowy wynik?

Podwyższony poziomy markera CA 72-4 we krwi może wskazywać na:

 • raka żołądka, w celu zwiększenia czułości rozpoznania warto wykonać dodatkowo badanie markera CEA we krwi
 • raka trzustki, w celu zwiększenia czułości rozpoznania warto wykonać dodatkowo badanie markera CA 19-9 we krwi
 • raka jajnika, w celu zwiększenia czułości rozpoznania warto wykonać dodatkowo badanie markera CA 125 we krwi
 • raka przełyku
 • raka jelita grubego

Warto zaznaczyć, że podwyższony poziom markera CA 72-4 we krwi obserwuje się również w chorobach nienowotworowych takich jak:

Czytaj też:

Piśmiennictwo

 1. Guadagni F. i wsp. CA 72-4 serum marker – a new tool in the management of carcinoma patients. Cancer Invest. 1995; 13(2): 227 – 238 - dostęp online
 2. Hasholzner U. i wsp. Significance of the tumour markers CA 125 II, CA 72-4, CASA and CYFRA 21-1 in ovarian carcinoma. Anticancer Res. 1994 Nov-Dec;14 (6B):2743-6 - dostęp online
 3. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny, pod redakcją Dembińska-Kieć A. i Naskalski J.W., Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2009, wydanie 3.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE