Psychoza amfetaminowa: przyczyny, objawy, leczenie

2013-01-10 10:23

Psychoza amfetaminowa to jeden z możliwych skutków ubocznych zażywania amfetaminy i metamfetaminy lub innych stymulantów, np. dopalaczy. Psychoza amfetaminowa może pojawić się nawet po sporadycznym zażyciu amfetaminy, ale zazwyczaj jest wynikiem przyjęcia zbyt dużej dawki narkotyku lub po długotrwałym jego zażywaniu.

Psychoza amfetaminowa: przyczyny, objawy, leczenie
Autor: thinkstockphotos.com Psychoza amfetaminowa to jeden z możliwych skutków ubocznych zażywania amfetaminy i metamfetaminy

Spis treści

  1. Psychoza amfetaminowa: objawy
  2. Psychoza amfetaminowa: przyczyny
  3. Psychoza amfetaminowa: leczenie

Psychoza amfetaminowa pojawia się u około 80 procent osób zażywających amfetaminę i metamfetaminę, atakże u wielu osób zażywających dopalacze. Psychoza amfetaminowa sprawia, że osoba nią dotknięta staje się agresywna i ma urojenia, przez co staje się zagrożeniem zarówno dla siebie jak i dla otoczenia.

Psychoza amfetaminowa: objawy

  • urojenia
  • halucynacje
  • zaburzeniami myślenia
  • poczucie bycia prześladowanym
  • hiperaktywność
  • panika

Psychoza amfetaminowa: przyczyny

Specjaliści uważają, że główną przyczyną psychozy amfetaminowej zwiększona aktywność dopaminy i serotoniny w mózgu. Poza tym w grę wchodzą również inne czynniki chociaż inne czynniki, przede wszystkim chroniczna deprywacja snu.

Psychoza amfetaminowa: leczenie

Psychoza amfetaminowa wymaga leczenia szpitalnego. Choremu podaje się neuroleptyki domięśniowo lub dożylnie dawki o połowę mniejsze niż u osób nieuzależnionych, bo osoby przyjmujące amfetaminę są bardzo wrażliwe na neuroleptyki.