Język: budowa i rola. Choroby języka

lek. Tomasz Nęcki

Język u ludzi odpowiada za odczuwanie smaku, oprócz tego bierze on udział również i w przeżuwaniu pokarmu - jakie są jednak jeszcze inne jego funkcje? Jak jest zbudowany język, jakie jest jego unaczynienie i unerwienie? Jakie mogą być choroby języka i ich objawy - w przypadku których problemów z językiem konieczne jest odwiedzenie lekarza?