Źle sypiasz? Możesz przez to czuć się starszy, niż jesteś w rzeczywistości

2021-12-06 12:14

Według naukowców z University of Exeter przyczyną tego, że czujemy się starsi, niż jesteśmy w rzeczywistości, może być jakość snu.

zaspana kobieta używa nocą telefonu
Autor: Getty Images

Naukowcy do swoich analiz wykorzystali dane z innego badania obejmującego 4482 mieszkańców Wielkiej Brytanii powyżej 50. roku życia, większość z nich stanowiły kobiety. Każdy z nich za pomocą kwestionariuszy ocenił świadomość zmian związanych z wiekiem, subiektywnym wiekiem, nastrojem czy trudnościami ze snem.

Autorzy badań uważają, że słaba jakość snu wiąże się z negatywnymi odczuciami w kontekście starzenia się, np. gorszym spojrzeniem na starzenie się. Osoby, które gorzej oceniały swój sen, czuły się starsze niż w rzeczywistości były.

Poradnik Zdrowie: bezsenność - co zrobić, aby zasnąć?

Początkowo aż 96,9 proc. uczestników dostrzegło trudności w przynajmniej jednym z dziewięciu badanych wskaźników, a dokładniej:

  • 30,2 proc. oceniło jakość snu jako złą,
  • 35,2 proc. wskazało uczucie senności po przebudzeniu,
  • 48,2 proc. zgłosiło pewne niezadowolenie ze snu,
  • 44,0 proc. podało wczesne przebudzenie,
  • 35,0 proc. zgłosiło przynajmniej pewne trudności ze snem,
  • 43,5 proc. oceniło głębokość snu jako lekką,
  • 31,6 proc. zgłosiło, że budziło się w nocy dwukrotnie,
  • 34,4 proc. podało, że przebudzało się trzykrotnie,
  • 30,8 proc. wskazało, że budziło się czterokrotnie lub więcej.

W przypadku porównania czasu snu 86,9 proc. ochotników wskazało, że spała od sześciu do ośmiu godzin na dobę, a dodatkowo większość z nich (91,1 proc.) nie spała w ciągu dnia. Co więcej, od początku analiz osoby, które brały udział w badaniu, zgłaszali minimalną depresję i lęk, oraz dobre codzienne funkcjonowanie na początku badania.

Sprawdź, jak spać lepiej. Poznaj 9 wskazówek na dobry sen

Choć duża liczebność próby, zastosowane metody oraz sam projekt badania umożliwiły rzetelne zbadanie stabilności związku między subiektywnymi trudnościami ze snem a samooceną starzenia się, badanie zawiera kilka ograniczeń, m.in. uogólnienie wyników badań na szerszą populację może być ograniczone ze względu na duży odsetek kobiet i dobrze wykształconych uczestników.

W dodatku aż 2776 osób zostało wykluczonych z analiz, ponieważ nie ukończyli oni wszystkich pomiarów badania w czasie obserwacji, a same trudności ze snem mierzono subiektywne w ciągu ostatniego miesiąca, więc badacze nie mogliśmy określić, czy siła związku świadomości zmian związanych z wiekiem z subiektywnymi trudnościami ze snem zależy od czasu trwania trudności wskazanych przez ochotników.

Autorzy badań sugerują, że osoby doświadczające problemów ze snem są bardziej narażone na negatywną samoocenę starzenia się, a rozwiązywanie problemów dotyczące tego aspektu, obok złego codziennego funkcjonowania i negatywnego nastroju, może sprzyjać niewielkiemu dodatkowemu wzrostowi pozytywnej samooceny starzenia się.