Nowa usługa w końcu dostępna. Przysługuje ci dietetyk na NFZ? Sprawdź, czy jesteś na liście

2023-02-13 8:24

Lekarz rodzinny może już zlecić pacjentowi konsultację z dietetykiem, za którą wcześniej chory musiał płacić z własnej kieszeni. Ale nie każdemu ona przysługuje. Dietetyk na NFZ dostępny będzie wyłącznie dla określonej grupy osób. Właśnie opublikowano wytyczne w tej sprawie.

Przysługuje ci dietetyk na NFZ? Sprawdź, czy jesteś na liście
Autor: Getty Images

Konsultacje dietetyczne w ramach NFZ przysługują pacjentom objętym tzw. opieką koordynowaną. Program ten wszedł do poradni POZ w październiku ubiegłego roku. Zakłada, że lekarz rodzinny będzie mógł w uzasadnionej sytuacji zlecić choremu badania zarezerwowane wcześniej wyłącznie dla specjalistów.

To badania z obszaru diabetologii, kardiologii, endokrynologii oraz chorób płuc.

Głównym celem programu jest poprawienie jakości opieki nad chorym i skrócenie jego ścieżki do uzyskania odpowiednich świadczeń i indywidualne leczenie, a także zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów, co będzie możliwe dzięki temu, że niektóre badania i konsultacje dietetyczną może zlecić lekarz POZ. 

Kiedy udać się do psychodietetyka?

Tym osobom przysługuje dietetyk na NFZ

Opieką koordynowaną objęte są określone grupy pacjentów, i to właśnie tym osobom przysługuje bezpłatna opieka dietetyka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Polskie Towarzystwo Dietetyki i krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczącymi udzielania konsultacji dietetycznych w ramach opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej są to chorzy z którejś z czterech poniższych grup.

Każdy pacjent chorujący na któreś z wyżej wymienionych schorzeń może zostać skierowany przez lekarza POZ do dietetyka w ramach "Indywidualnego Planu Opieki Medycznej". 

Opublikowano zasady wizyt u dietetyka na NFZ

PTD i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej opublikowało wytyczne dotyczące takich wizyt. Zgodnie z nimi na konsultację dietetyczną pacjenta kieruje lekarz POZ, on też jeszcze przed pierwszą wizytą przekazuje pacjentowi "Dzienniczek Żywieniowy", który trzeba prowadzić wg. instrukcji.

Pierwsza wizyta powinna trwać od 30 do 40 minut i odbywać się w trybie stacjonarnym, a jeśli nie ma takiej możliwości - w ramach teleporady.  W trakcie wizyty dietetyk dokonuje pomiarów masy i wysokości ciała oraz obwodu talii (w trybie teleporady robi to pacjent). Na podstawie wyników oblicza wskaźnik BMI.

Analizuje też dietę i sposób odżywiania (właśnie do tego potrzebny jest Dzienniczek Żywienia) i przeprowadza dokładny wywiad. Wszelkie zalecenia, w tym modyfikacja diety, przekazywane są pacjentowi w formie pisemnej.

Druga wizyta powinna odbyć się nie później, niż po 30 dniach od pierwszej, trzecia natomiast nie później niż po 2. miesiącach od drugiej. Dokument ze szczegółowymi zaleceniami opublikowano na stronach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki