Bezpłatne leki dla kolejnych pacjentów? Ministerstwo ma nowy plan

2023-02-09 10:45

Czy poszerzy się grupa osób uprawnionych do darmowych leków? W Polsce funkcjonuje program „Leki 75+”, eksperci zwracają jednak uwagę, że w obecnej sytuacji ekonomicznej wsparcia w zakupie leków potrzebują również młodsi seniorzy. Minister zdrowia w trakcie XVII Forum Organizacji Pacjentów przyznał, że resort analizuje możliwości.

Bezpłatne leki dla kolejnych pacjentów? Ministerstwo ma nowy plan
Autor: Getty Images Bezpłatne leki dla kolejnych pacjentów? Ministerstwo ma nowy plan

Wydatki na leki pogrążają budżety wielu Polaków, którzy muszą wybierać: wykupić receptę czy zapłacić rachunki. Z badań wynika, że wydatki na leki obciążają domowe budżety prawie 95 proc. osób starszych.

Ponad 80 proc. zdarzyło się zrezygnować z wykupienia recepty właśnie z powodu ceny leków, o czym alarmowała niedawno Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

Ministerstwo szacuje koszty

O możliwość rozszerzenia grupy osób uprawnionych do darmowych leków o młodszych seniorów pytany był minister zdrowia Adam Niedzielski w trakcie trwającego obecnie w Warszawie XVII Forum Organizacji Pacjentów. Jak powiedział, ministerstwo zna problem i przygląda się sprawie.

- Analizujemy możliwość, ile by to oznaczało dodatkowych środków, gdybyśmy obniżyli z 75 do 70 lat, czy 65 lat - wskazał. - Obniżenie o 5 lat to koszt 1,3 mld zł - mówił. Wnioski są takie, że wymaga to potężnego zaangażowania finansowego. - stwierdził.

Jak podkreślił, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Ministerstwo jest jednak przygotowane na dyskusję, spodziewa się bowiem, że będzie to temat przedwyborczy.

Poradnik Zdrowie: czym popijać leki?

Na liście programu "Leki 75+" jest 2057 pozycji

Obecnie z programu "Leki 75+" mogą korzystać osoby powyżej 75. roku życia. Dla nich bezpłatne są leki wymienione w wykazie Ministerstwa Zdrowia - ich lista z roku na rok rośnie.

Są to leki stosowane w leczeniu chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego - obecnie zawiera ona 2057 pozycji obejmujących 175 substancji czynnych w 83 grupach limitowych (pełen wykaz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia).

Receptę na bezpłatne leki może wystawić lekarz POZ, pielęgniarka POZ uprawniona do wystawiania recept, a także emerytowany lekarz dowolnej specjalności z prawem wykonywania zawodu - dla siebie, małżonka i najbliższych członków rodziny.

Nie może jej natomiast wystawić specjalista - jeśli uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które może otrzymać bezpłatnie, powinien przekazać do lekarza POZ pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zaleconego leczenia. Dopiero na tej podstawie lekarz POZ może wystawić receptę.